Vannets Logikk

21.4-29.4, 2018
En utstilling av Rakett ved Knipsu, Bergen

Med: Søssa Jørgensen, Jaan Evart, Laboratoriet for Æstetik og Økologi, Åse Løvgren, Randi Nygård og Karolin Tampere.

Tittelen «Vannets logikk» er inspirert av og lånt fra feministen Astrida Neimanis sin tekst «Hydrofeminism: or, on becoming a body of water». Rakett ønsker å bruke dette våte elementet og la det strømme gjennom oss. Som tanker, som slektskap til andre vannete vesener, til havet og verden. Vannet har en egen logikk, den transformerer kropper som beveger, former og blir del av hverandre. Ulike tilstander, former, elementer. Bløtt, damp, frossent. Våre kropper er koblet til alt annet levende gjennom dette kretsløpet av væsker som flyter gjennom elver, planter, dyr, hav og elver. Videre flyter vannet gjennom byen, børsen, fabrikken, trafikken og klimaendringer som rammer på ulikt vis. Vann danner utgangspunkt og selve arenaen for viktige globale spørsmål knyttet til eierskap, demokrati og makt.

I utstillingen Vannets logikk presenterer vi ulike perspektiver som tangerer dette bløte element på ganske ulike vis. Fellesnevneren er det flytende. «Vannets Kretsløp» er en todelt installasjon av Åse Løvgren bestående av to silketrykk og et gulvmaleri. Silketrykkene henter visuelle elementer fra lokal industri rundt Bergen, der vann som en evigvarende kilde til kraft har vært elementær. Gulvmaleriet knytter de forskjellige delene i utstillingen sammen inspirert fra lærebokillustrasjoner om vannets kretsløp. Lørdag 21.april fremfører Søssa Jørgensen sin performance «Ættesang» som i sin tur ser nærmere på mikro- og makronivåer i relasjon til utvinning av ressurser fra havets kjente og ukjente dyp. I Rakett sine to pamfletter bringes perspektiver inn fra to andre byer, New York og Oslo-Bjørvika, med tanker rundt både pågående og historisk vannkantutvikling hvor tilgjengelighet til kystsonen har blitt en vare av høy verdi.

Teksten til Neimanis er også tilgjengelig i utstillingen, i bokform, nylig oversatt til dansk og utgitt av den kuratoriske plattformen Laboratoriet for Æstetik og Økologi. I tillegg presenteres tre nyproduserte plakater med utvalgte sitater fra Neimanis, innspill til refleksjoner til våre besøkere å bringe med seg hjem. I antologien redigert av Randi Nygård og Karolin Tampere – «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet», har de sammen med kunstnere, forskere og tenkere sett nærmere på paragraf 2 i den norske havressursloven med lignende tittel. Målet med boken og det større prosjektet Ensayos som det er en del av, er å etablere plattformer for å forstå, formidle og håndtere de store ressurs-, miljø- og klimaproblemene vi står overfor, på nye og bedre måter.

Open: 2018-04-21 00:00:00
Close: 20180429

Facebook event

Knipsu
Strandgaten 224, Bergen

  • Søssa Jørgensen Jaan Evart Laboratoriet for Æstetik og Økologi Åse Løvgren Randi Nygård Karolin Tampere