Tanken 0

Torgrim Wahl Sund bor og arbeider i Bergen.
Gjennom tegning, grafikk, maleri, hybride teknikker og installasjon utforsker han konsentrasjon og oppløsning, hvor forholdet mellom lys og mørke får en parallell i deler og helhet. Gjennom delene, det partikulære, og det amorfe, udefinerte, utflytende, utforsker han hvordan helheten settes sammen og forstås. Undersøkelser av de mer sårbare sider ved menneskets natur som individ og som art; bevisstheten om livets flyktige karakter.

Wahl Sund har etter master ved Kunsthøgskolen i Bergen, blant annet stilt ut ved House of Foundation (Moss), Kreutzberg Pavillion (Berlin), NOoSphere (New York) Space Dike (Tokyo) og Norske Grafikere (Oslo).
Verk av Wahl Sund er innkjøpt av Nasjonalmuseet, National Taiwan Museum of Fine Arts, Universitetet i Bergen, Hordaland Fylke og Upsala Kommun.