Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

TALES FROM THE WOMB en utstilling av Textfukkers

Velkommen til åpning den 8. mars kl 20:00, showet går to ganger i løpet av kvelden.

Utstillingen står 8. – 24. mars og har åpent torsdag – søndag kl 13 – 17.

KNIPSU
Komediebakken 9, Bergen

Den Oslobaserte kunstnergruppen Textfukkers består av Marte Hodne Haugen, Espen Lomsdalen og Marthe Walthinsen. De er invitert til å lage en performance og en utstilling. Utgangspunktet er feministiske, kunstteoretiske tekster der Textfukkers har landet på et utvalg tekster av Camille Paglia, Valerie Solanas, Simone de Beauvoir og Anna Chave, som alle representerer ulike perspektiver på feltet. Men Textfukkers tar ikke stilling til innholdet. De fungerer, hvertfall tilsynelatende, som rene medium for tekstene, uten selv å ta standpunkt. Eller gjør de det? Med sin maskerte tilstedeværelse i den skulpturbaserte scenografien, som utgjør rammeverket til tekstene, lar de oss betrakte dette som en mulig konnotasjon til kvinnens stille birolle i historien.

Textfukkers ble stiftet i 2007 og har siden opptrådt og stilt ut på steder som blant annet Kunstnernes Hus, Hovefestivalen, Podium, Litteraturhuset i Oslo, Sørlandets Kunstmuseum, 0047 og Galleri 69. I 2011 holdt Textfukkers separatutstillingen The Textfukkers ved Trøndelag senter for samtidskunst, hvor de også ga ut en minnepinn med låtene sine. Minnepinner vil være til salgs på KNIPSU.

Fremtiden er nå. Fortiden likeså. Vi skal feire hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge. Og vi lanserer prosjektet 100år! Norge er for mange symbolet på en privilegert virkelighet der man tar menneskerettigheter og stemmerett for gitt. Men selv i et av verdens mest likestilte land er det ikke hundre prosent likestilling for alle, og feminisme er for mange et skjellsord. 100år! er en parade av utstillinger, events, seminarer og workshop spredt ut over jubileumsåret 2013. Formuleringer om menneskeverd og rettigheter er noe som har blitt kjempet frem over mer enn to tusen år. Vi vil feire de historiske bestrebelsene som førte til allmenn stemmerett. 100år! retter et kritisk blikk mot vår egen samtid og ser på hvorfor det å kunne påvirke sin egen tilværelse fremdeles er verdt å kjempe for. Med kunst som virkemiddel vi vil fremme og oppfordre til en diversitet av stemmer og perspektiver på temaene stemmerett, likestilling, aktivisme, makt og representasjon. Som en viktig arena for diskurs lanserer vi den 8. mars nettsiden hundreaar.no. I løpet av året vil her presenteres tekster om kunst, estetikk, feminisme, demokrati, makt og opposisjon. Websiden forholder seg ikke til landegrenser og vil etter hvert være tilgjengelig på norsk, engelsk og arabisk. Ytringene vil gi rom for stemmer fra ulike deler av verden til utveksling av erfaringer og standpunkt. Vi vil med dette trekke diskusjonen om likeverd og kunst over til deltagelse og handling. Kunst som aktivisme. Bak initiativet 100 år! står Maya Økland og Hilde Jørgensen kunstnere og innehavere av KNIPSU, Annine Birkeland kunstner og innehaver av Bergen Kjøtt, Malin Barth kunsthistoriker, kurator og direktør for Galleri 3,14, Helga Nyman kunsthistoriker og formidler og Heidi Nikolaisen kunstner og lektor i fotografi ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Samarbeidet som form er sentralt for konstellasjonen og muliggjør et sammensatt og blandet program, hvor ulike retninger trer frem og møtes, side ved side, i en polyfoni av uttrykk.

Eventrekken 100år! er støttet av Norsk Kulturråd og Fritt Ord

Tusen takk til BEK og AKKS Bergen