Prøverommet

27.02.2012
Komediebakken 9

Lyden på/av?

PrøveRommet::::KNIPSU

Program:

Utstilling:

* Borghild Rudjord Unneland, Nærmere deg min Gud, video, / Alt vokser, installasjon
* Lina Kristin Holme, Cage, installasjon
* Tarald Johan Wassvik
* Klara Sofie Ludvigsen, Wild – Ei skisse, installasjon
* Sveinung Rudjord Unneland og Peter Mitterer (Sex Tags), ONE (exhibition), tegninger/veggcollage
* Åshild K. Johnsen & Fredrik Rysjedal, trykk
* Rona Rangsch, p.log

Live:

* Stephan Meidell, solo
* Charlotte Riise leser fra Eg treng tid til å sakna deg
* Studentteateret Immaturus presenterer Kaspar av Peter Handke, work-in-progress/stunt
* Nils Norman Haukås, dikt

DJ:

Audinho!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

* Borghild Rudjord Unneland arbeider fortrinnsvis med installasjoner, og benytter hverdagsobjekter som viktige virkemiddel. Det kontrastfylte er ofte utgangspunkt for hennes arbeider. Verkene er både vakre og vemmelige, morsomme og alvorlige. Ved hjelp av små og enkle virkemidler forsøker hun å underliggjøre vante situasjoner. Videoverket Nærmere deg min Gud er en leken og direkte hyllest til det paradoksale. Under tittelen Alt vokser har Borghild Rudjord Unneland fløyelsbelagt mengder av greiner. I dette prosjektet arbeider med større romlige grep, og søker et stille, men potent poetisk utrykk. Det er ikke bare hva verkene representerer i sin lukkede, materielle tilstand jeg søker, men like mye hva de kan bli, både i sin intensjon og i betrakterens frie assosiasjoner.

* Lina Kristin Holme Cage – When you dream that you are inside the cage, this indicates that you are feeling helpless to face the trials in life.

* Sveinung Rudjord Unneland og Peter Mitterer (Sex Tags), ONE (exhibition). Tegneprosjektet har sitt utgangspring i et samarbeid initiert av Trykkeriet – Senter for Samtidsgrafikk. ONE var første resultat i en utstillingsserie på fem, som alle er baser på at Peter Mitterer fra Sex Tags inngår i samarbeid med ulike kunstnere. For hver presentasjon vil en kunstner gå i dialog med Mitterer over en kortere periode. Tegningene til PrøveRommet stammer fra prosjektet, men er satt sammen på en ny måte til en stedspesifikk veggcollage.

* Åshild K. Johnsen og Fredrik Rysjedal viser prøvetrykk frå innføringskurset på Trykkeriet – Senter for Samtidsgrafikk. Trykkeriet har eksistert i nokre år og tilbyr eit unikt tilbud for rimelig produksjon av grafisk trykk og fotoplott. Trykka som vert vist er jomfrutrykka til dei to teiknarane. Hot tip

* Rona Rangsch: «Following the idea of a blog – the word being a blend of the term ‘web log’ – the project p.log consists of a series of presentations displayed at PrøveRommet: ‘PrøveRommet log’ – blended to become ‘p.log’. Transferring the idea of a blog to real space and time, p.log is an accumulating body of text, photo and moving image material, starting with first impressions when arriving in Bergen and tracking the development of projects and the progress of works during Rona’s artist residency at USF Verftet. The PrøveRommet concept of travelling from venue to venue in combination with the diversity of the audience it is attracting due to its manifold program is an analogue of the non-locality of web logs in the world wide web as well as the diversity of their visitors. The p.log project is accompanied by a regular blog on the Artists-in-Transit website of IGBK (International Association for Visual Arts): blog.igbk.de/author/rrangsch. It is supported by the norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen

* Charlotte Riise leser fra Eg treng tid til å sakna deg. «Storesyster forsvinn. Attende sit veslesystera med sakn, sorg, minner. Eg treng tid til å sakna deg handlar om syskenkjærleik, men òg om kjærleik i andre former og relasjonar. Det handlar om å leve gjennom minnet om systera, i ein sorgtilstand der trivielle ting får eksistensiell storleik. Det handlar om tid, om å oppleve at skiljet mellom fortid og notid opphøyrer, at minnebilete og notidshendingar blir like nære og reelle.»

* Studentteateret Immaturus presenterer smakebit fra Kaspar av Peter Handke, regi: Gulli Kristina Sekse. Stykket er basert på historien om Kaspar Hauser som blir funnet på et torg i Nuremberg i 1828. Han kan ikke snakke, nesten ikke gå, men har med seg en lapp med oppfordring om at noen bør ta vare på ham. Etter hvert kommer det frem at han hadde tilbrakt hele livet sittende i et mørkt rom. I Peter Handkes versjon fragmenteres Kaspar inn i fem roller, som slik utforsker språkets begrensninger. Peter Handke er en ukonvensjonell og anerkjent dramatiker, som ikke er mye spilt i Norge. Kaspar utfordrer publikum til å være vitner til en konstruksjon av Kaspar som person og til å se ham bli ødelagt av og med språket. Språket fremheves som et sentralt medium til å forstå virkeligheten på; hva skjer med et menneske når språket aldri har vært til stede? Kaspar har premiere 9. mars klokken 19.30 i Tivoli på Det Akademiske Kvarter. Andre spilledatoer er: 10.,14.,15., og 16. mars kl. 19.30.

* Nils Norman Haukås, «Lever eit dobbeltliv som ordsmed, ved siden av masterstudiet i informasjonsvitskap. Las fyrst dikt for publikum på ein diktkveld i Cape Town, sumaren 2009. Gjorde det ein del gonger, før det bar heimat. Tok fyrst eit år før det skjedde igjen, på ein åpen mikrofonkveld med Immaturus. Kom i hug kor gøy det var. Ergo. Ordsmed. Inspirasjonen kjem frå forskningsartiklar, frå eit liv som nerd, frå augenblinksinnfall som forsvinn dersom ein ikkje skriv dei ned. Balanserar setningar. Flyttar dei fram og tilbake. Teller stavelsar. Kjenner etter om orda har skarpe eller mjuke kantar. Valsar uforvarent i klisjear. Hugheilar forteljarkunsten.»

* Audhino spiller rytmisk musikk. Gammelt og nytt fra fjern og nær.

VELKOMMEN!

Sjekk ut bilder: http://www.flickr.com/photos/proverommet/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PrøveRommet er en multikunstnerisk happening som foregår annenhver mandag i BIT Teatergarasjens sesong. På PrøveRommet kan man i uformelle og sosiale omgivelser følge med på noe av det som rører seg på undergrunnsscenen i Bergen. PrøveRommet har i over 13 år eksistert som en selvstendig enhet i tillegg til den ordinære driften til BIT Teatergarasjen, og er en unik og viktig aktør i det bergenske og vestlandske kunst- og kulturliv.

PrøveRommet er støttet av: Norsk Kulturråd og Bergen kommune