Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

KNIPSU presenterer Melanie Bonajo Progress vs. Regress på VISP sin event CineArt på USF Verftet.

Melanie Bonajo belyser i sine eksperimentelle dokumentarfilmer hvordan teknologiske fremskritt og forbrukskultur fremmedgjør oss fra naturen og fra oss selv som individer. Spørsmål rundt kropp, kjønn, likestilling, seksualitet, spiritualitet og det gudommelige er tematiske gjengangere i hennes arbeider.
Den åndelige tomheten dagens menneske står ovenfor er et eksistensielt spørsmål som Bonajo undersøker gjennom å reflektere over vår livssituasjon, ideer rundt kategorisering, kjønn og vår holdning til verdier.

Bonajo vil fortelle om sitt kunstnerskap og vise filmen Progress vs. Regress

Progress vs. Regress, 2016, HD video, 53 min:
Progress vs. Regress er en film om hvordan moderne oppfinnelser har endret sosiale relasjoner, sett gjennom øynene til mennesker som nå er nesten ett århundre selv. Denne generasjonen har levd i en tidsalder med de mest plutselige og utbredte industrielle, teknologiske og digitale endringer i menneskehetens historie.
Progress vs. Regress dokumenterer de mest innflytelsesrike av disse oppfinnelsene med tanke på hvordan de former oss og våre verdier. Filmen undersøker hvordan myten om progresjon har påvirket og fortsetter å påvirke våre holdninger til arbeid, penger, tid og følelser.
Dagens unge vokser opp på et transportbånd av oppfinnelser i progresjonens navn, mens de gamle ikke har noen ansett økonomisk verdi og ikke tar del i vår visuelle kultur. Gjennom et innsideblikk i livene til eldre i institusjoner og utprøving av varierende lekende og humoristiske eksperiment, spør denne filmen oss om å omgjøre vårt syn på eldre.

Night Soil #1/ Fake Paradise ser på den helbredende effekten av hallusinogenet Ayahuasca- en urt fra den brasilianske regnskogen brukt av urbefolkningen i tusener av år – nå i bruk på sinnet og ånden til det moderne mennesket.

ENGLISH//

Melanie Bonajo illuminates in her experimental documentaries how technological advances and consumer culture alienates us from nature and from ourselves as individuals. Questions around the body, sex, gender, sexuality and the divine are thematic foundations in her works.
The spiritual emptiness people of today faces is an existential question that Bonajo examines through reflecting on our situation, ideas about classification, gender and our attitude to values.

Bonajo will talk about her art and show the movie Progress vs. Regress

Progress vs. Regress, 2016, HD video, 53 min:
Progress vs. Regress is a film about the ways modern inventions
have changed social relationships, seen through the eyes of those
almost one hundred years of age. This generation has lived through a century with the most sudden, widespread industrial, technological, and digital changes in the history of humankind. Progress vs. Regress documents the most influential of these inventions with regards to how they shape us, our values, and investigates how the myth of progress affected and continues to affect attitudes towards labour, money, time and emotions. Embedded within the film lies the story of how we as a society cope with our elderly population.
The generation born now grows up on a conveyer belt of inventions in the name of progress, while the elderly have no perceived economic value and are not taking part in our visual culture. By providing an insider look into the lives of elderly homes and trying out various playful and humorous experiments, this film asks us to reshape our view of the elderly.

Bonajo is also part of the group exhibition True Will at KNIPSU with the video Night Soil / Fake Paradise 11.11. – 11.12. 2016.

Night Soil 1/ Fake Paradise looks at the healing machine effect of hallucinogens in ayahuasca- an herb from the Brazilian rainforest used by indigenous people for thousands of years – now in use on the mind and spirit of todays humans.

Bonajo’s work have been shown at international art institutions like FOAM, Amsterdam; EYE Film Museum, Amsterdam; Rogaland Arts Centre, Norway; De Appel Arts Centre, Amsterdam; Centre for Contemporary Art, Warsaw; the Stedelijk Museum,
Amsterdam; the Moscow Biennale; National Museum of Modern and Contemporary Art, Seoul and PPOW Gallery, New York.
Her films have been shown at film festivals such as the International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) and the Berlinale.