Power to change

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Eventrekken 100år! presenterer utstilling på KNIPSU 22. mai – 23. juni

POWER TO CHANGE

A Guerrilla Workshop

Fuck You Very Much. Takk for ingenting. Følelsen av nytteløshet og apati. Dypdykk inn i estetikken, skal man forandre kunstneriske teknikker og tankemåter må man ville noe.

Hva er det du vil? Maktesløshet.

Jeg vil bli bra. Brilliant. Lage noe som får folk til å forandre standpunkt. Får oss til å tenke. Men det blir så fort banalt og platt. Belærende. Den politiske kunsten tynges av en forutsigbarhet, og aksjonisme som kunstnerisk uttrykk synes å være død. Kunst er ikke en gang nevnt som en egen protestform under aktivisme i wikipedia.

Dagen etter Guerrilla Girls’ performance lecture i Bergen samlet vi oss på KNIPSU og snakket med dem om hva som provoserer oss. Vårt felles sinne trigget de ulike grupperingene og verkene, der også det offentlige rom, samarbeidet og aktivismen som form har vært virkemiddel i prosessen frem til utstillingen.

Kunstnere

Joanna Rytel, Arne Skaug Olsen, Gitte Sætre, Erik Bromö, Benedicte Leinan Clementsen, Gabriel Edvinsson, Sigrid Fivelstad, Tova Fransson, Gabriella Forzelius, Lina Grenaker, Sara Kollstrøm Heilevang, Madeleine Hofsøy, Frida Mc Intosh Jennifer Johansson, Maria Jonsson, Henrik Koppen, Anne Larsen, Anna Kubista Löfman, Thea Meinert, Ina Rebecka Porselius, Leo Shumba, Numi Thorvarsson, Tord Torp

Utstillingen er kuratert av Hilde Jørgensen og Maya Økland

100år! går inn for å feire Stemmerettsjubileet 2013 og består av Maya Økland og Hilde Jørgensen, kunstnere og innehavere av KNIPSU, Malin Barth kunsthistoriker, kurator og direktør for Galleri 3,14, Helga Nyman kunsthistoriker og formidler og Heidi Nikolaisen kunstner og høgskolelektor i fotografi ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

www.hundreaar.no

100år! er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Bergen kommune, Hordaland Fylkeskommune og Kunst- og designhøgskolen i Bergen