Phonofestivalen

Anja Carr
Marija Bozinovska Jones
13.09 – 15.09 2012
Kvarteret, Bergen

KNIPSU presents Anja Carr and Marija Bozinovska Jones at the Phonofestival!

«Musicology_downloaded»
Marija Bozinovska Jones (b.1978 Skopje, Macedonia) will show an audiovisual installation made out of music and sound related videos from Youtube, ranging from amateur cantonese operas and singing pets through to albanian metal music scene. The Information society´s abundance of virtual contributors in social media and web networks functions as Bozinovska Jones´ source material for new works. Mobile Recordings, home videos, commercials, television and education videos gets a new meaning when taken out of context and reborn in a new format among festival participants.

Bozinovska Jones works primarily, but not exclusively, with time-based media in the public domain. She is active as an artist, VJ, filmmaker, producer and curator and has completed projects as 120 Megabytes in Berlin (event), Das Grosse Fressen at Grimm Museum, Berlin (performance / exhibition) and Turbo Folk – The Tour (documentary). She has also directed music videos for artists like A guy called Gerald, Headman and DJ Hell. Marija Bozinovska Jones is a graduate of Central St. Martins University of the Arts in London. Lives and works in Berlin.

http://marijabozinovskajones.com/

«MMMOVE»
Anja Carr performance on Thursday and Saturday.

Anja Carr (b.1985 Bergen, Norway) studied at the art academies in Bergen, Berlin and Oslo. A colorful and self-centered dream world stand as a recurring element in her practice, whether it be sculpture, installation, video or performance. Carr has exhibited her works at the Museum of Contemporary Art (Oslo), Gallery Van Bau (Vestfossen), Hovefestivalen (Arendal), Gallery S.E. (Bergen), Hamburger Platz (Berlin), Art goes Kapakka festival (Helsinki) and W139 (Amsterdam) among others. This autumn Carr is also present at Høstutstillingen (Oslo), and with a solo show at the Akershus Kunstnersenter (Lillestrøm). Anja Carr lives and works in Oslo, where she also runs a space called Pink Cube.

http://anjacarr.com/

NORSK

KNIPSU er invitert til å presentere kunst på Phonofestivalen!

Anja Carr kommer til å vise sin performance «MMMOVE» på torsdagen og lørdagen. Handlingen er enkel ifølge henne selv: jeg prøver så godt jeg kan å gå på alle fire iført ponni-kostymet, noe som er svært utfordrende og varmt og resulterer i at karakteren ser ganske hjelpeløs ut og faller sammen innimellom.

Anja Carr er utdannet ved Kunstakademiene i Bergen, Berlin og Oslo, hvor hun gikk ut med mastergrad i 2011. En fargerik og selvsentrert drømmeverden går igjen i arbeidene, enten de presenteres som skulptur, installasjon, video eller performance. Hun har vist arbeider blant annet på Museet for Samtidskunst (Oslo), Galleri Van Bau (Vestfossen), Hovefestivalen (Arendal), Galleri S.E (Bergen), Hamburger Platz (Berlin) Art Goes Kapakka festival (Helsinki) og W139 (Amsterdam). Denne høsten er hun også aktuell på Høstutstillingen og med separatutstilling på Akershus Kunstsenter.

Marija Bozinovska Jones viser en audiovisuell installasjon laget av musikk- og lydrelaterte videoer fra Youtube, med et spenn ifra kantonesiske amatøroperaer og syngende husdyr til albansk dødsmetall. Med utgangspunkt i sosiale medier og ulike nettsamfunn bruker Bozinovska Jones informasjonssamfunnets overflod av virtuelle bidragsytere som kildemateriale til nye arbeider. Mobilinnspillinger, hjemmevideoer, reklameinnslag, tv- og undervisningsvideoer får en ny mening når de taes ut av sin sammenheng og fødes på nytt i redigert format blant festivaldeltagerne.

Bozinovska Jones arbeider primært, men ikke utelukkende, med tidsbaserte media i det offentlige rom. Miljøene hun opptrer i beveger seg mellom kunst og klubbkultur. Hun er virksom som kunstner, VJ, filmskaper, produsent og kurator og har gjennomført prosjekter som 120 Megabytes i Berlin (event), Das Grosse Fressen på Grimm Museum, Berlin (performance/utstilling) og Turbofolk – The tour (dokumentar). Hun har også regissert musikkvideoer for artister som A guy called Gerald, Headman og dj Hell. Marija Bozinovska Jones er utdannet ved Central St. Martins University of the Arts i London. Bor og arbeider i Berlin.