Folkoteka 2.0

Marija Bozinovska Jones
14.09 – 30.09 2012
Komediebakken 9

While residing in the UK in the late nineties, I regularly curled up on the sofa with my housemates in anticipation of the latest installment of ‘Eurotrash’, a smorgasbord of European kitsch presented weekly to the ever camp-loving British public. Similarly, my recent introduction to turbo-folk in preparation for this piece was accompanied by a shiver of delight in bad taste that surpasses even that afforded by witnessing the excesses of the ‘Eurovision Song Contest’.

Turbo-folk is a fusion of folk influences and European dance beats that rose to prominence in alignment with Serbian nationalism in the early nineties, with its lyrics, steeped in consumption, anti-intellectualism, the objectification of women, and the cult of criminality, serving as the perfect antidote to communism. Under Milosevic, turbo-folk dominated the airwaves, and its biggest stars affiliated with high-ranking politicians and war criminals. Following NATO intervention, the fall of Milosevic, and a subsequent media ban, turbo-folk has become a pan-Balkan, transnational cultural space, self-exoticizing in the sense that it imagines a particular Balkan temperament and mentality, that resists globalization through the celebration of kitsch.

‘Folkoteka 2.0’ introduces the audience to the delights of three of turbo-folk’s biggest names, Ceca, Jelena Karleuša, and Seka, in the form of web videos uploaded by devoted ex-Yugoslav fans that have been subsequently tweaked by Bozinovska Jones. In terms of positioning, Bozinovska Jones is at once an ex-Yugoslav who grew up watching ‘Folkoteka’, TV studio shows that showcased turbo-folk talent, and a sophisticated, Berlin-based Central St. Martins graduate. Accordingly, her treatment of turbo-folk suggests a love/hate-relationship, and her manipulations range from exposing vapid lyrical content to suggesting religious overtones, with the turbo-folk deities at once presented as otherworldly ‘femmes fatales’ and conspicuous ‘sponsored girls’. By retaining the uploaders’ water-printed nicknames and grammar mistakes, Bozinovska Jones suggests that they now effectively own the uploaded material. Assembled and cut to represent a continuous whole, the accumulative effect of the videos is a sense of intersubjectivity afforded through the appropriation of a transnational cultural space within online communities.

Thorvald Baarsrud

The exhibition is supported by Bergen City and the Norwegian Arts Council

Internet Vovels IO Ceca from Bozinovska Jones on Vimeo.

SEKA – Internet mix from Bozinovska Jones on Vimeo.

Marija Bozinovska Jones (b.1978 Skopje, Macedonia) works primarily, but not exclusively, with time-based media in the public domain. She has been taking video out of museum and gallery context while working as an artist, filmmaker and curator, her work revolving around socio-political change on culture, language and aesthetics as indicators of social adaptation. Jones has completed projects such as 120 Megabytes in Berlin (event), Das Grosse Fressen at Grimm Museum, Berlin (performance / exhibition) and Turbo Folk – The Tour (documentary) and directed music videos for A Guy Called Gerald, Headman and DJ Hell. Marija Bozinovska Jones is a graduate of Central St. Martins University of the Arts in London. Lives and works in in Berlin. 

Thorvald Baarsrud (b. 1976) holds an MA in English Literature from the University of Oslo. He lives in Oslo.

[nggallery id=24]

___

Under min tid i et house share i Storbritannia i siste halvdel av nittitallet krøllet vi oss regelmessig sammen i sofaen i påvente av den siste utgaven av “Eurotrash», et ukentlig servert festmåltid av europeisk kitsch tilberedt for det alltid like camp-elskende britiske folket. En lignende skrekkblandet fryd i møte med dårlig smak ledsaget min introduksjon til turbo-folk i forberedelse til denne teksten, i en grad som overgår selv møter med overflodshornet “Melodi Grand Prix”.

Turbo-folk er en fusjon av balkansk folkemusikk og europeisk dance som vokste frem i samspill med serbisk nasjonalisme på det tidlige nittitallet, med tekster preget av skamløst forbruk, anti-intellektualisme, objektivisering av kvinner, og dyrking av gangstervirksomhet, som sammenkokt utgjorde en perfekt motgift til kommunismen. Under Milosevic dominerte turbo-folk eteren, og dens største stjerner menget seg med høytstående politikere og krigsforbrytere. Etter intervensjon fra NATO, Milosevics fall, og en påfølgende media-boikott har turbo-folk blitt et pan-balkansk, transnasjonalt kulturelt sted, som er selv-eksotiserende i den forstand at det forutsetter et bestemt balkansk temperament og en egen mentalitet som motsetter seg globalisering gjennom uhemmet feiring av kitsch.

“Folkoteka 2.0” introduserer publikum for tre av turbo-folks største navn; Ceca, Jelena Karleuša og Seka, i form av web-videoer, lastet opp av hengivne eks-jugoslaviske fans, som videre har blitt manipulert av Bozinovska Jones. Når det gjelder posisjonering i forhold til verkets tematikk er Bozinovska Jones på samme tid en eks-jugoslav som vokste opp med ‘Folkoteka’, et TV-studio-show dedikert til turbo-folk-talent, og en sofistikert, Berlin-basert, Central St. Martins-utdannet kunstner. Følgelig kan hennes behandling av turbo-folk synes å gjenspeile et elsk/hat-forhold; hennes manipulasjoner spenner fra å avkle lyrisk innhold til å antyde religiøse overtoner, og turbo-folk-guddommene fremstår samtidig som utenomjordiske “femmes fatales” og tvilsomme “sponsede jenter”. Ved å beholde opplasternes innbakte nicks og grammatiske feil antyder Bozinovska Jones at de nå effektivt eier det opplastede materialet. Akkumulert og  kuttet sammen representerer videonene en kontinuerlig flyt, hvis effekt er å fremstille en form for intersubjektivitet som oppnås gjennom å innta eierskap i et transnasjonalt kulturelt sted innenfor nettsamfunn.

Thorvald Baarsud

Utstillingen er støttet av Bergen kommune og Norsk Kulturråd

Marija Bozinovska Jones (f.1978 Skopje, Makedonia) arbeider primært, men ikke utelukkende, med tidsbaserte media i det offentlige rom. Miljøene hun opptrer i beveger seg mellom kunst og klubbkultur. Hun er virksom som kunstner, VJ, filmskaper, produsent og kurator og har gjennomført prosjekter som 120 Megabytes i Berlin (event), Das Grosse Fressen på Grimm Museum, Berlin (performance/utstilling) og Turbofolk – The tour (dokumentar). Hun har også regissert musikkvideoer for artister som A guy called Gerald, Headman og dj Hell. Marija Bozinovska Jones er utdannet ved Central St. Martins University of the Arts i London. Bor og arbeider i Berlin.

Thorvald Baarsrud (f. 1976) har en mastergrad i engelskspråklig litteratur fra Universitetet i Oslo. Han bor i Oslo.