KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Åpent dagsseminar lørdagen den 16. november kl. 11.00 – 15:30 på Stiftelsen 3,14 – Vågsallmenningen 12, Bergen

——————————————————————————————————-

Prosjektgruppen 100år! har i løpet av 2013 arrangert en rekke eventer i forbindelse med stemmerettsjubileet i Norge. Den 16. november avslutter vi eventrekken med et seminar om makt, kunsthierarkier, og likestilling i Norge på Stiftelsen 3,14.

100 år! retter et kritisk blikk mot vår egen samtid og ser på hvordan det å kunne påvirke sin egen tilværelse fortsatt er verdt å kjempe for. Gjennom foredag, presentasjoner og debatt, ønsker vi å bidra til en konstruktiv dialog om likestilling i kunsten i Norge.

Norge er et av de landene der likestillingen har kommet lengst, likevel er kvinner stadig underrepresentert i det øvre sjikt av kunstverden. Hvorfor har ikke kvinner naturlig fått en større plass i offentlige kunstsamlinger, eller i det offentlige rom? Hva kan være en langsiktig løsning for å endre dagens kunsthierarki? Og hvem har makt til å gjennomføre det?

I flere offentlige kunstsamlinger, også her i landet, utgjør verk av kvinnelige kunstnere under 20 prosent av de samlede verkene. Det er en tydelig skjev fordeling mellom mannlige og kvinnelige kunstnere. På en annen side er det et flertall av kvinner som betrakter kunsten. Hvor er det mannlige publikum?
——————————————————————————————————-

PROGRAM:

11.00: Åpning av seminaret m/ forfriskninger

11.30-12.15: Presentasjon av prosjektet ”Fast Plass” – Nora C Nerdrum og Hilde Herming

Hvorfor er det så få minnesmerker av kvinner i offentlige rom? Hva skal til for at en person blir hedret med en permanent plass i offentligheten? Og hvem har makt til å definere hvem som fortjener en fast plass? Fast Plass er et pågående prosjekt med ambisjon om å kartlegge minnesmerker over historiske kvinner i hele landet reist mellom 1913 – 2013.

12.15-13.00: Foredrag av Dag Solhjell

”Kunst, makt og kjønn – er det skjedd en feminisering av kunsten, og endrer det maktforholdene i kunsten og svekker dens kvalitet og dens status i samfunnet?”

13.00-13.45: Pause / lett servering

13.45-14.15: Innlegg av Karin Hindsbo

Kunst, kvinner og representasjon: Karin vil snakke om kvinnelige kunstnere og representasjon, med utgangspunkt i både SKMUs egen samling og Norge generelt. Hun vil også trekke linjer til kunsten i Sverige og Danmark.

14.15-14.30: Intro til debatt av Sigrun Åsebø

Et kunsthistorisk perspektiv på likestilling i kunsten.

14.30-15.30:

Debatt om kunsthierarkiet, og kvinnelige kunstneres plass i offentlige og private samlinger.

Ordstyrer: Sigrun Åsebø.

I debattpanelet: Karin Hindsbo, Dag Solhjell, Annette Kierulf og Knut Jøsok.
——————————————————————————————————-

OM DELTAKERNE:

Nora C Nerdrum er kunsthistoriker, kurator og kunstskribent. Initiativtaker og kurator for prosjektet ”Fast Plass”.

Hilde Herming er kommunikasjonssjef ved Kunsthøyskolen i Oslo. Initiativtaker og kurator for prosjektet ”Fast plass”.

Dag Solhjell er kunstsosiolog dr. Philos. skribent og medlem av Norsk Kritikerlag. Han gav i 2012 ut boken ”det norske kunstfeltet” i samarbeid med Jon Øien.

Karin Hindsbo er direktør for Sørlandets kunstmuseum. Påtroppende direktør for KODE Bergen. Har tidligere vært kunstfaglig leder ved Århus kunstbygning, og leder for den frie utstillingsbygning i København.

Sigrun Åsebø er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Universitetet i Bergen. Åsebø arbeider også frilans som kunstformidler og kritiker, og bl.a. som anmelder i Billedkunst og Bergens Tidende.

Annette Kierulf er kunstner, kurator og professor ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen. Har blandt annet kuratert Momentum 2006.

Knut Jøsok er kunstsamler, med et stykke norsk samtidskunst historie i sin omfattende samling.
——————————————————————————————————-

OM ARRANGØRENE:

Bak prosjektet 100år! står det kunstnerdrevne galleriet KNIPSU, Kunst- og designhøgskolen i Bergen og Stiftelsen 3,14. Prosjektet er en markering av hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge og består av et omfattende kunst- og seminarprogram som går gjennom hele året 2013.

www.hundreaar.no

 

Seminaret er støttet av Fritt Ord og Bergen kommune