Guerrilla Girls

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

I forbindelse med prosjektet 100år! gjester den kjente amerikanske kunstnergruppen Guerrilla Girls Norge for første gang på tyve år. “Frida Kahlo” og “Käthe Kollwitz” som startet gruppen i 1985, kommer til Bergen for å holde en performance lecture på Landmark/Bergen Kunsthall onsdag 10. april, og en workshop på KHiB torsdag 11. april. Workshopen vil resultere i en utstilling på KNIPSU som åpner 22. mai.

Guerrilla Girls er en gruppe anonyme kunstnere og feminister som kjemper mot kjønnsforskjeller og rasisme i den internasjonale kunstverdenen. Medlemmene bærer gorillamasker og har tatt pseudonymer etter kjente kvinnelige kunstnere for å skjule identiteten sin. Slik framhever de det kollektive konseptet foran enkeltindividet. Gruppen ble dannet i New York i 1985 som en reaksjon mot utstillingen “An International Survey of Recent Painting and Sculpture” på Museum of Modern Art, hvor kun 13 av totalt 169 kunstnere var kvinner.

100år! går inn for å feire Stemmerettsjubileet 2013 og består av Maya Økland og Hilde Jørgensen, kunstnere og innehavere av KNIPSU, Malin Barth kunsthistoriker, kurator og direktør for Galleri 3,14, Helga Nyman kunsthistoriker og formidler og Heidi Nikolaisen kunstner og høgskolelektor i fotografi ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen.

www.hundreaar.no

100år! er støttet av Bergen kommune, Norsk Kulturråd, Fritt Ord og Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Pressekontakt: Heidi Nikolaisen, KHiB: heidi.nikolaisen@khib.no TLF: 45421116

[nggallery id=28]

ENGLISH

The event series 100år! are happy to announce that we will be hosting the well known artist group Guerrilla Girls´ first appearance in Norway in over 20 years!

Two of the founding members, “Frida Kahlo” and Käthe Kollwitz”, will arrive Bergen to hold a performance lecture at Landmark / Bergen Kunsthall this Wednesday April 11th, and a workshop at KHiB Thursday April 11th. The workshop will result in an exhibition that opens at KNIPSU May 22nd.

Guerrilla Girls is a group of artists and feminists that fight against sexism and racism within the International art world. They appear in gorilla masks under pseudonyms of past female artists in order to cover their own identities. Anonymity is used as a strategy to loose the individual focus in favour of the collective. Guerrilla Girls was formed in New York in 1985 as a reaction against the MoMA exhibition “An International Survey of Recent Painting and Sculpture”, where only 13 of the 169 participating artists were women.

The initiators of 100år! are Maya Økland and Hilde Jørgensen, Artists and Managers of KNIPSU, Malin Barth Art Historian, Curator and Director of Gallery 3,14, Helga Nyman Art Historian and Curator and Heidi Nikolaisen Artist and Assistant Professor of Photography at Bergen National Academy of Art and Design. The key feature is collaboration as process, which enables a diverse and complex program with a wide and mixed approach. The group wants to allow different traditions and discourses to meet and exist – side by side – in a polyphonous expression.

Please have a further look at our website www.hundreaar.no where we regularly will publish texts from artists, writers and thinkers throughout the year.

100år! is supported by Bergen City, the Norwegian Arts Council, the Freedom of Expression Foundation, Oslo (Fritt Ord), and the Bergen Academy of Art and Design.