De utvalgte

Heidi Nikolaisen
Mona Nordaas
Steingrimur Eyfjord
09.03 – 01.04 2012
Komediebakken 9

The Chosen

The starting point of Existentialism was an acknowledgment that life is meaningless, and that the individual must seek his or her own meaning. Neither nature, society or God has determined the kind of life we shall have. In «The Myth of Sisyfos», the French author Albert Camus established that salvation through religion or sense is by no means the only way to accept an unreasonable fate. Sisyfos had insulted the Gods, and the punishment he was given was to roll a boulder up a steep hill. And every time the boulder reached the top it rolled back down the hill again. However, Camus distinguishes that Sisyfos could be concieved as blessed, because he managed to create meaning in his own absurd existence.
In his labour he understands what he has to do, although the labour lacks any higher significance. Sisyfos realizes the meaninglessness of existence but accepts it´s conditions with human dignity. Camus writes that becoming aware of our useless existence enables a deeper insignificance. Human life is absurd, and the human quest for profound connotation is in vain, he states. But when we become conscious of hope being an illusion, we experience an emancipating capability which enlivens us.

The exhibition «The Chosen» mirrors today´s hunger for self-realisation and our wish to appear as unique and outstanding human beings. Many experience this as an existential driving force– to be «a chosen» gives pleasure to one´s consciousness. One is then met with expectations and progress, enjoys recognition from others and gains the possibility to realize ambitions and achieve experiences that feel heightened. When the pursuit ends with a positive result, one can at last appreciate the floodlighted moments, either they come from your closest,– or even better from the public sphere.

The exhibition consists of new works by Heidi Nikolaisen, Steingrimur Eyfjord and Mona Nordaas. Each in their own way they discuss how one´s choices influence existence´ meaningfullness. Nikolaisen deals with different religious mythologies as a base for societybuilding, identity and social constructions. The viewer is confronted with claims of doomsday as well as a searching for a new existence. Eyfjord approaches a more commercial aspect and turns his attention towards the audience. We are all a chosen one. Nordaas problematizes the consequences of being an outsider, as a result of the term «the chosen» being a justifying tool for suppression and abuse.

« The Chosen» is curated by KNIPSU og supported av Bergen City Council and The Norwegian Arts Council.

Heidi Nikolaisen (b. Bodø, 1973) works with video, text, photigraphy and installation. She has had solo shows at Nordnorsk Kunstnersenter (2011), By the Way (2006) og Galleri f15 (2003) and participated i group shows such as BGO, Bergen Kunstmuseum (2010), On articulating Works & Places, Arts in Marrakech (2009), Nordnorsken (2008), Vice Versa, Christiansands Kunstforening (2007). Nikolaisen has her educational background from Kunsthøgskolen i Bergen (2002) where she also teaches. Heidi Nikolaisen lives and works in Bergen.

Mona Nordaas (b. Bergen, 1958) works with sculpture, installation and photography. She exhibited for Haugesund Billedgalleri in 2011. Nordaas has also participated in group exhibitions at Voss Kulturhus, Gjenreisingsmuseet i Hammerfest, Stavanger Kunstforening, Hå Gamle Prestegård, Vestlandsutstillingen and Høstutstillingen. Mona Nordaas is educated at Kunstskolen i Bergen and Institutt for Kunstterapi i Gadbjerg, Denmark. She lives and works in Evanger where she runs the art– and culturevenue Evangerista.

Steingrímur Eyfjord (f. Reykjavik 1954) bor og arbeider i Dale i Sogn og Fjordane. Eyfjord arbeider med tegning, grafikk, maleri, skulptur og installasjon. Han er utdannet ved Jan van Eyck Academie (1983) og Icelandic College of Arts and Crafts (1975). Eyfjord har en omfattende utstillingsaktivitet og representerte Island på Venezia biennalen i 2007. Hans siste gruppeutstillinger i utvalg, Nordic Art Today: Conceptual Debts, Broken Dreams and New Horizons ved Loft Project ETAGI, St. Petersburg (2011), Faster and Slower Lines ved Reykjavik Kunstmuseum (2011), Vårutstillingen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum (2011), Carnegie Art Award (2004).

[nggallery id=20]

NORSK

De utvalgte

Eksistensialismens utgangpunkt var erkjennelsen av at livet i bunn og grunn er meningsløst, og at den enkelte må skape mening for seg selv. Verken naturen, samfunnet eller Gud har på forhånd fastsatt hva slags liv vi skal ha. Den franske forfatteren Albert Camus slo i «Myten om Sisyfos» fast at å la seg frelse enten av religionen eller fornuften slett ikke er den eneste måten å godta en absurd skjebne på. Sisyfos hadde fornærmet gudene, og som straff ble han satt til å rulle en kampestein opp en bratt bakke. Og hver gang steinen nesten kom til toppen rullet den tilbake igjen. Camus forestiller seg, at Sisyfos likevel var å betrakte som lykkelig fordi han evnet å skape en egen mening i sin absurde tilværelse. I sitt arbeid vet han alltid, hva han skal gjøre, selv om det han gjør ikke har noen høyere mening. Sisyfos innser tilværelsens meningsløshet men aksepterer dens vilkår med menneskelig verdighet. Camus skriver at når vi innser at vi like gjerne ikke trengte å eksistere, fullbyrdes den dype meningsløshet. Menneskelivet er absurd, og menneskets søken etter en dypere mening er forgjeves, sier han. Men når det går opp for oss at håpet er en illusjon, blir vi møtt med en frigjørende kraft som levendegjør mennesket.

Utstillingen “De utvalgte” speiler vår tids hunger etter selvrealisering og ønsket om å fremstå som et unikt og enestående menneske. For mange er det en eksistensiell drivkraft i å bli en utvalgt da det gir en form for lykke og glede å leve med det i ens bevissthet. Som utvalgt møter man en forventning om fremgang, nyter anerkjennelse fra andre og får en mulighet til å virkeliggjøre sine mål og oppnår opplevelser som kjennes som høydepunkter eller åpenbaringer. Når din streben ender opp med et positivt resultat vil du endelig kunne nyte dine øyeblikk i flombelysning, enten det er fra dine nærmeste eller bedre, der ute i det offentlige rom.

Utstillingen består av nye arbeider fra Heidi Nikolaisen, Steingrimur Eyfjord og Mona Nordaas. På hver sin måte diskuterer de hvordan ens valg influerer eksistensens meningsfullhet. Nikolaisen tar for seg forskjellige religioners skapelsesmyter som grunnlag for samfunnsbygging, identitet og sosiale konstruksjoner. Betrakteren konfronteres med påstander om dommedag så vel som en søken etter en ny tilværelse. Eyfjord henvender seg mot det mer kommersielle aspektet og snur oppmerksomheten mot publikum. Vi er alle en utvalgt. Nordaas problematiserer konsekvensene med utenforskap som følge av at begrepet de utvalgte også kan brukes til å rettferdiggjøre undertrykkelse og overgrep.

Utstillingen er kuratert av KNIPSU og støttet av Bergen Kommune og Norsk Kulturråd

Heidi Nikolaisen (f. Bodø 1973) arbeider med video, tekst, fotografi og installasjon. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Nordnorsk Kunstnersenter (2011), By the Way (2006) og Galleri f15 (2003) samt deltatt i gruppeutstillinger som BGO, Bergen Kunstmuseum (2010), On articulating Works & Places, Arts in Marrakech (2009), Nordnorsken (2008), Vice Versa, Christiansands Kunstforening (2007). Nikolaisen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2002) hvor hun idag også underviser. Heidi Nikolaisen bor og arbeider i Bergen.

Mona Nordaas (f. Bergen 1958) arbeider med skulptur, installasjon og fotografi. Hun har hatt separatutstilling ved Haugesund Billedgalleri (2011). Nordaas har også deltatt i utstillinger på blant annet Voss Kulturhus, Gjenreisingsmuseet i Hammerfest, Stavanger Kunstforening, Hå Gamle Prestegård, Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen. Mona Nordaas er utdannet ved Kunstskolen i Bergen og Institutt for Kunstterapi i Gadbjerg, Danmark. Hun bor og arbeider i Evanger hvor hun driver driver kunst- og kulturhuset Evangerista.

Steingrímur Eyfjord (f. Reykjavik 1954) bor og arbeider i Dale i Sogn og Fjordane. Eyfjord arbeider med tegning, grafikk, maleri, skulptur og installasjon. Han er utdannet ved Jan van Eyck Academie (1983) og Icelandic College of Arts and Crafts (1975). Eyfjord har en omfattende utstillingsaktivitet og representerte Island på Venezia biennalen i 2007. Hans siste gruppeutstillinger i utvalg, Nordic Art Today: Conceptual Debts, Broken Dreams and New Horizons ved Loft Project ETAGI, St. Petersburg (2011), Faster and Slower Lines ved Reykjavik Kunstmuseum (2011), Vårutstillingen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum (2011), Carnegie Art Award (2004).