Betrayed

 

Kunstfestival og alternativ valgvake

09.09 kl 19:00 – 01:00 i Fensalen på BIKS, Kong Oscarsgate 15

Foredrag i Fensalen kl 13 – 15

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

100år! presenterer FORRÅDT

For å markere Stemmerettsjubileet på valgdagen 9. september arrangerer 100år! happeningen FORRÅDT, som består av intervensjoner i det offentlige rom om dagen og en kunstfestival og alternativ valgvake på BIKS/Fensal om kvelden.

Hvor er vi hundre år senere? 100år! fyller valgdagen med ambivalens og motsetninger og utfordrer etablerte maktforhold med happeningen Forrådt. I løpet av dagen kan Bergen forvente pop-up performance på gater og torg, ved blant annet kunstnerne Kwestan Jamal, Frans Jacobi, Annika Ström og kunstrebellene Mor & Jerry. Klokken ett inviterer vi til foredrag om kunstscenen og det kunstpolitiske klima i Russland ved Tanja Thorjussen og Ekaterina Sharova i Fensalen på BIKS. Klokken syv åpnes kveldsprogrammet i Fensalen, som blant annet byr på visning av russisk videokunst, foredrag ved den russiske kunstneren og aktivisten Petr Pavlensky, performance-lecture i regi av det svenske feministiske kunstfelleskapet Föreningen JA! og performance med kunststudenter ved Kunsthøgskolen. Vi distribuerer tekster skrevet av sterke stemmer for 100år! og feirer med konsert med Sound of Sotra. Baren er åpen frem til kl. 01:00 og DJ Charlotte Myrbråten står bak platespillerne. Inngang og adgang er selvfølgelig gratis (om man klarer å parere eventuelle hinder på veien).

Tittelen ‘Forrådt’ er hentet fra romanen ‘Forraadt’ fra 1892 av den Bergensfødte forfatteren Amalie Skram. I forlengelse av boken henspiller eventets tittel på ordets mulige tvetydighet; på det å bli forrådt og på den råhet som kan karakterisere både den politiske og sosiale virkelighet vi lever i. Med et internasjonalt perspektiv ønsker 100år! å løfte frem kunstneriske ytringer som står for en kritisk og transformativ kraft – som stiller spørsmål og som projiserer alternative virkeligheter. Målet med dagen er å utforske, samle, invitere til deltakelse, markere, feire og rette blikket fremover.

Bak prosjektet 100år! står det kunstnerdrevne galleriet KNIPSU, Kunst- og Designhøgskolen i Bergen og Galleri 3,14. Prosjektet er en markering av hundreårsjubileet for kvinners stemmerett i Norge og består av et omfattende kunst- og seminarprogram som går gjennom hele året 2013. Forrådt tar en aktiv, nomadisk og performativ form som kan lignes ved en levende organisme. En organisme som oppstår i Fensal, brer seg ut, tar plass og formerer seg videre i deltakernes kropp og sinn.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Maya Økland, stemmerett@gmail.com, tlf 41474379

Deltagere:
Performance av Annika Ström, Föreningen JA!, Frans Jacobi, Kwestan Jamal, Mor&Jerry, Petr Pavlensky, Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson, Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson, Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson.
Videoscreening av Taisiya Krougovykh, Petr Pavlensky, Anna Prikhodko, Ksenia Sorokina, Voina. Screeningen er kuratert av Ekaterina Sharova og Tanja Thorjussen.
Tekster av Wiam Alaridi, Susanne Christensen, Hilde Sofie Pettersen, Olga Jitlina, Synnøve G Wetten.
Konsert av Sound of Sotra
Dj Charlotte Myrbråten

Prosjektet er støttet av Fritt Ord, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune

ENGLISH

Art festival and alternative election monitoring

13:00 – 15:00 Lecture in Fensalen

19:00 – 01:00 Event in Fensalen

Address: Kong Oscarsgate 15, Bergen

 

100år! proudly presents the event Betrayed to mark the women’s suffrage centenary in Norway on the national election day of September 9th. The event will consist of daytime interventions in public space and an art festival at BIKS/Fensal at night.

Where do we stand one hundred years later? With the event Betrayed we aim to stuff the election day with ambivalence and contradictions and challenge established power relations. Expect pop-up performances in the streets and squares of Bergen by artists Kwestan Jamal, Frans Jacobi, Annika Ström, and the art rebels Mom & Jerry. At 1pm we invite you all to Fensal for a lecture on the art scene and the art political landscape in Russia by Tanja Thorjussen and Ekaterina Sharova. The evening program starts at 7pm with a video art screening, an artist talk by Russian artist and activist Petr Pavlensky and a performance lecture organized by the Swedish feminist artist collective YES! Association. There will also be performances by students at the art academy. The distribution of texts specially commissioned for the 100år! website will be followed by a concert by Sound of Sotra. The bar is open until 1am and DJ Charlotte Myrbråten is behind the turntables. Admission and access is of course free of charge (if one manages to pass potential obstacles in the way).

The title ‘Betrayed’ refers to the novel ‘Betrayed’, written in 1892 by the Bergen-born author Amalie Skram. The Norwegian word for betrayed can also indicate the words too raw. In extension of the book the title thereby allude to this ambiguity of the word in Norwegian; to the experience of being betrayed as well as the raw nature of our political and social realities. With an international perspective 100år! emphasizes artistic statements that stands for a critical and transformative power – that questions the structures of society and suggests alternative realities. With this event we seek to explore, bring together, invite to participation, mark, celebrate and move forward.

Behind the collaboration 100år! stands the artist-run gallery KNIPSU, the Bergen Academy of Art and Design, and Gallery 3,14. The initiative is a marking and a celebration of the women’s suffrage centenary in Norway and consists of a comprehensive arts and seminar program throughout the year. The active, nomadic and performative shape of the event can resemble that of a living organism. An organism that occurs in Fensal, spreads out, demanding its place and multiplies itself within the participant’s bodies and minds.

Participants:
Performance by Annika Ström, Föreningen JA!, Frans Jacobi, Kwestan Jamal, Mor&Jerry, Petr Pavlensky, Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson, Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson, Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson.
Videoscreening by Taisiya Krougovykh, Petr Pavlensky, Anna Prikhodko, Ksenia Sorokina, Voina. The screening is curated by Ekaterina Sharova and Tanja Thorjussen.
Texts by Wiam Alaridi, Susanne Christensen, Hilde Sofie Pettersen, Olga Jitlina, Synnøve G Wetten.
Concert by Sound of Sotra
Dj Charlotte Myrbråten

This project is supported by Hordaland County, Bergen City and the Freedom of Expression Foundation, Oslo

Open: 2013-09-09 00:00:00

Fensalen/BIKS
Kong Oscarsgate 15, Bergen

  • Wiam Alaridi Susanne Christensen Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson Föreningen JA! Frans Jacobi Kwestan Jamal Mor & Jerry Olga Jitlina Taisiya Krougovykh Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson Charlotte Myrbråten Petr Pavlensky Hilde Sofie Pettersen Anna Prikhodko Ekaterina Sharova Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson Ksenia Sorokina Sound of Sotra Annika Ström Tanja Thorjussen Synnøve G Wetten