KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Filippa Börjesson
Christian Dugstad
Martin Harkjerr Halse
Anne Larsen
Anna Liljekrantz
Bjørn-Henrik Lybeck
Niklas Schjetlein
Anna Wergelius

Den nyoppstartede kunstnergruppen FRAKSJON, er en konstellasjon av studenter med ulik bakgrunn og kunstnerisk praksis, noe som gjenspeiles i en utstilling som strekker seg fra maleri og skulptur til installasjon og nye medier.

35 studenter fra avdeling for kunst ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen, er til årets bachelorutstilling fordelt på fire av Bergens viktigste visningsrom for kontemporær ung kunst; Bergen Kjøtt, KNIPSU, USF Verftet og Østre.

Alle fire utstillingene åpner samtidig, fredag 10. mai kl. 18.00, og det blir kjørt busser mellom de forskjellige visningsrommene fra 18 – 21 på åpningsdagen.

Øvrige åpningstider:

12.00 – 20.00 alle dager.