100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

KNIPSU og Fett inviterer til debatt, performance og fest! Og sniktitt på Fett #2 2013!

Deltakere: Vibeke Tandberg (kunstner), Samir M’kadmi (kunstner og kurator), Wenche Mühleisen (kjønnsforsker og performancekunstner), Kjetil Røed (kunstkritiker)
Moderator: Grethe Melby (medieviter)

Performance: Ane Lan, «Suffragette Song»

Etter debatten kan man snakke og meske seg mens den fabelaktige Anette Basso snurrer plater!

Herligheten koster 50kr. Kan kjøpe billetter her: https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?arrnr=211&frs_id=4032667&frs_pris&dato=%2A&p_id=218&

I kunstneres egne presentasjoner av sine verk finner man ofte uttalelser om at det er opp til hver enkelt beskuer å danne seg en mening om hva verket kan bety eller hva det kan være kunstneren prøver å si. Eksplisitt politisk kunst blir på sin side gjerne avfeid av kunstkjennere som aktivisme. I debatten ønsker vi å spørre hvor denne grensen går, og hvorfor det tilsynelatende er så få kunstnere med politiske intensjoner.

Hva vil vi med kunsten? I siste utgave av tidsskriftet Vinduet skriver kunstneren Vibeke Tandberg at hun selv sjelden ser kunst som engasjerer sterkt nok. Hennes definisjon av engasjerende kunst er en uregjerlig kunst som setter i gang tanker som ikke noe annet fenomen kunne ha trigget. Tandberg argumenterer for at det meningsløse har mening og sier at mye kunst blir rasert av velvillige intensjoner.

Er det vanskeligere å lage politisk kunst? Hva er kunstens formål og hva bør den være? I hvilken grad skal kunsten søke å påvirke til samfunnsendring? Og kan man egentlig kreve noe av kunsten?

Debatten avsluttes med en performancekonsert hvor Ane Lan opptrer i skikkelsen av suffragetten Anne Land. Gjennom sang og video forteller hun sin historie og kommer med oppfordringer til vår tids befolkning. Verket tar for seg ulike aspekter ved den historiske utviklingen av kjønn og identitetsproblematikk, og hvordan vi forholder oss til den i dag.

Arrangementet er et samarbeid mellom KNIPSU og Fett for å feire stemmerettsjubileet og er finansiert med støtte fra Bergen kommune og Fritt Ord.

Fett er et feministisk tidsskrift som utkommer fire ganger i året. KNIPSU er et kunstnerdrevet visningsrom som holder til på Nøstet.