the mind is given to you, you are not given to the mind

Monica Winther
23.05 – 17.06 2012
Komediebakken 9

You wake up and notice the room surrounding you. The body is paralyzed and you are unable to move. Something is pressing against the chest. Hallucinations in an otherwise familiar room, a feeling of somebody being present, somebody grabbing you. A fear spreads in your body as you realize: you are about to die. For an indefinite amount of time you are completely paralyzed, as if you were attached to the mattress under your body. The anxiety of these nocturnal experiences, somewhere between the conscious and the unconscious, creep slowly in on you and you begin to doubt your own senses.

The phenomenon is called hypnagogia, or sleep paralysis, and stories about this terrifying but fascinating state extends far both in a geographical time-spanning sense. The condition can hardly be explained, and is still an unexplored borderland where science has not stretched. While these experiences, before the Enlightenment, were looked upon as rare religious states of ecstasy, in recent centuries they have been repressed as abnormal mental disorders. Sleep paralysis is difficult to understand without connecting biological theories with cultural theories, and an explanation of the phenomenon therefore exists beyond the Western Enlightenment project, which is based on the rational, thinking, human being. Our culture worships an artificial duality between body and mind. It is also paradoxical that we think of Romanticism as an ended historical era, whilst at the same time being drawn all possible forms of spirituality. The West has a relatively short tradition of suppressing what we can not explain. And to areas where science or words do not extend, art does.

Sleep paralysis is also thematized within the field of art, especially in the Romanticist explorations of the subconscious. Bearing the insight that we still know relatively little about the human mind, Winther appropriates these motifs in the installation The mind is given to you, you are not given to the mind. Winther’s interest in this phenomena might be caused by the human mind´s potentially unexplored areas, together with a willingness to pick at what should not be picked at, to do what one should not do, and express what few dare to express. Winther’s expressiveness, which is simultaneously beautiful and disgusting, opinionated yet unreliable, is liberating.

Her use of colour and psychedelic abstract patterns in her drawings and paintings, abandons what David Batchelor has described as the Western culture´s chromophobia, a deliberate neglect of colours by associating them with `the feminine´, `the childlike´, `the Orient´ and other trivial cultural references. A rejection of everything we wish not to be, at the same time blatantly confirming what we are. Winther’s universe is a visual chaos that cultivates precisely these oppressed matters. What apparently looks like the debris from Western consumerist culture, are objects that over time have been invested with Winther’s personal memories and stories, arranged together with biological material from the human body.

There is a strong link between the physical and the psychological in Winther’s art, which is explored by both a convincing seriousness and sense of humour. To confess the self through a performative act is brave. The exhibition title, which is taken from a Yogi Tea- slogan, celebrates the banal. In our fear of the inexplainable, we strive for control. But even the title’s comforting quasi-religious and cliché-ridden words inhabit a central aspect of doubt.

Is consciousness really in our control and we can rule over our minds?

Helga Nyman

The exhibition is supported av Bergen City Council and The Norwegian Arts Council.

Monica Winther (b.1976) works with performance, sculpture, wall painting, text, sound, video and drawings that often culminates in site specific installations. She graduated from the Bergen Art Academy in 2007 and has since exhibited in spaces like Stenersenmuseet, Tafkag, Henie Onstad, Kunstsenter, Rekord, Nationaltheatret, Kunstnerforbundet, ILYW, Oslo City, Dortmund Bodega, LIAF, Tidens Krav and Preus Museum. Together with Kjersti Vetterstad she is also known as Mom in the infamous artist duo Mom&Jerry. Winther lives and works in Oslo.

Helga Nyman (b.1983) in an art historian specialized in contemporary art. She received her education from the university of Linköping in Sweden and the university of Bergen. Helga Nyman works at the Stavanger Art Museum.

Du våkner og ser rommet omkring deg. Kroppen er lammet og du er ute av stand til å bevege deg. Noe presser mot brystet. Hallusinasjoner i et ellers velkjent rom, en følelse av at noen er der, at noen griper deg. Skrekken sprer seg i kroppen i dét det går opp for deg – det er nå du skal dø. I en ubestemmelig tid er du fullstendig paralysert, som om du var sydd fast til madrassen under deg. Angsten fra disse nattlige opplevelsene, et sted mellom det bevisste og det ubevisste, kryper sakte inn på deg og du begynner å tvile på dine egne sanser.

Fenomenet kalles hypnagogia, eller søvnparalyse, og fortellingene om denne grufulle men også fascinerende tilstanden strekker seg langt både geografisk og tidsmessig. Tilstanden kan vanskelig forklares, og befinner seg fortsatt i et uutforsket grenseland hvor vitenskapen ikke har strukket til. Mens disse opplevelsene før opplysningstiden ble oppfattet som sjeldne religiøse tilstander av ekstase, har man de siste århundrene fortrengt dem som anormale psykiske lidelser. Søvnparalyse er vanskelig å forstå uten å koble biologiske med kulturelle teorier og har dermed en forklaringsmodell som ligger utenfor det vestlige opplysningsprosjektet, som er basert på det rasjonelt tenkende fornuftmennesket. Vår kultur dyrker en konstruert dualitet mellom kropp og sinn. Det er også paradoksalt at vi tenker på romantikken som en avsluttet historisk epoke, samtidig som vi dyrker alle mulige former for åndelighet. Vesten har en relativt kort tradisjon i å undertrykke det vi ikke kan forklare. Og det er kjent at der vitenskapen eller ordet ikke strekker til, tar kunsten ved.

Søvnparalyse er også tematisert i billedkunsten, særlig i romantikkens utforskninger av det underbevisste. Med innsikten om at vi fortsatt vet relativt lite om det menneskelige sinn, gjenforhandler Winther disse motivene i installasjonen The mind is given to you, you are not given to the mind.

Winthers interesse for disse fenomenene kan både skyldes menneskesinnets potensielt uutforskede områder og viljen til å pirke i det som ikke bør pirkes i, gjøre det man ikke bør og si det som få tør. Det er befriende, og Winthers ekspressive verden er både vakker og vemmelig, påståelig og upålitelig. Fargebruken og de nærmest psykedeliske abstrakte mønstrene i tegningene og maleriene hennes, er et definitivt brudd med det kunstneren David Batchelor har beskrevet som den vestlige kulturs chromofobi, en bevisst neglisjering av farger ved å assosiere dem med det feminine, det barnslige, med orienten og med trivialkulturen. En avvisning av alt vi ikke vil være, og som samtidig bekrefter alt det vi er. Winthers univers er et visuelt kaos som dyrker akkurat disse undertrykte tingene. Men det som tilsynelatende ser ut som avfall fra en vestlig konsumkultur, er objekter som over tid har blitt investert med Winthers personlige minner og historier og som er satt sammen med biologisk materiale fra menneskekroppen.

Det ligger en sterk kobling mellom det fysiske og det psykologiske i Winthers kunst,
som både utforskes med et overbevisende alvor og med humor. Å utlevere selvet i den performative handling er modig, mens utstillingstittelen som er hentet fra en Yogi te dyrker det banale. I vår redsel for det uforklarlige, streber vi etter kontroll. Men selv tittelens kvasireligiøse og klisjépregete trøsteord har et sentralt aspekt av tvil i seg. Er bevisstheten virkelig i vår kontroll, og kan vi styre over våre sinn?

Helga Nyman

Utstillingen er støttet av Bergen kommune og Norsk KulturrådMonica Winther (f.1976) arbeider med performance, skulptur, veggmaleri, tekst, lyd, video og tegning som ofte kulminerer i stedsspesifikke installasjoner. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen 2007 og har siden stilt ut ved steder som Stenersenmuseet, Tafkag, Henie Onstad Kunstsenter, Rekord, Nationaltheatret, Kunstnerforbundet, ILYW, Oslo City, Dortmund Bodega, LIAF, Tidens Krav og Preus Museum. Sammen med Kjersti Vetterstad er Monica Winther også kjent som Mor i den infamøse kunstnerduoen Mor&Jerry. Winther bor og arbeider i Oslo. http://www.monicawinther.no/

Helga Nyman (f.1983) er kunsthistoriker med faglige interesser innen arkitektur, samtidskunst og feministisk teori. Hun har studert ved Linköpings universitet og Universitetet i Bergen, og har en mastergrad i kunsthistorie, med spesialisering i samtidskunst – om arkiv, historiefortelling og erindring i kunsten. Helga Nyman arbeider som formidlingskonsulent ved Stavanger kunstmuseum.

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »