Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

 

Kuratert av Hilde Jørgensen og Maya Økland

 

Scenografi av Silje Sandodden Kise, Hilde Jørgensen og Maya Økland

 

KNIPSU

Komediebakken 9

5010 Bergen

 

SCROLL DOWN FOR ENGLISH


Mellomspill IV

Navnet ditt, blå bokstaver på papirets masse av døde fibre, som ikke kan reises opp igjen til trær, hvislende langsmed stien vi fulgte, urolige skygger mot papirets kjønnsnøytrale gulhet. Og bokstaver skåret i bark som gror dem uleselige, som bølger og vrir seg og lukker seg over dem som vann over en froskemann. En dykker i treet: mot bunnen, hvor den første årringen er. Og bortenfor det: Ingenting. Frø. Ingenting. En eldgammel skog av ikke-trær.

Tor Ulven

November 2012

Vi befinner oss i den finske byen Hämeenlinna for å gjennomføre et utstillingssamarbeid med det kunstnerstyrte galleriet KONE. Byen er liten og blek, hovedstad for fylket Häme. Vi skal åpne utstillingen The end will show what tomorrow brings som vi har kuratert til KONEs lokaler i den gamle fabrikken som har blitt til kulturhus. Vi skal også velge ut kunstnere til en utstilling i Bergen.

Utgangspunktet for det kuratoriske konseptet er å lage en utstilling som ser på naturen i sammenheng med det ikke-menneskelige, det som eksisterer uavhengig av oss, som var der før vår fødsel og som vil være der etter vår tid. De nøytrale naturfenomenene. Regnet, snøen, skogen, jorden, vinden, fjellet. Det bestandige som ikke lar seg påvirke av oppturer og nedturer, angst og depresjoner, begjær og sjalusi, men står stødig som grunnfjellet.

For å dra på atelierbesøk kjører de oss mil etter mil gjennom de finske skogene. Materielt sett bruker også mange av kunstnerne treet aktivt i sin billedkunst, og det er en forskjellighet fra det kunstmiljøet vi kommer fra som vi ønsker å trekke fram. De finske treskulpturene fremstår som oppfinnsomme og massive. Det finnes ingen begrensninger hverken i utforming, bruk eller volum. Fra den minste skje til det villeste fantasifoster. Dette strekker seg også utover de andre materialer i utstillingen som maleri, tekstil og installasjon.

Med Into the Woods vil KNIPSU utfordre de vante forholdene for utstillingsproduksjon der den hvite kuben er den dominerende form for visning av kunst. Som kuraterende kunstnere går vi inn for å løse opp definerte grenser og roller for kunstproduksjon ved å bidra kunstnerisk til kontekstualiseringen av arbeidene. I samarbeid med scenograf Silje Sandodden Kise gjør vi en iscenesettelse av kunsten i konturene av en skog. Rommets utforming er på den måten direkte tilknyttet utstillingskonseptet. Betrakteren vil bevege seg inn i et landskap. Det tradisjonelle kunstrommet er forvandlet og nå linket til naturfenomenene gjennom våre egne sanseapparater.

 


 

ENGLISH

 

Into the Woods

 

15.11 – 08.12

 

An exhibition with Edwina Goldstone, Jussi Goman, Maija Helasvuo, Antti Oikarinen, Pilvi Ojala, Anneli Sipiläinen, Anssi Taulu and Veijo Ulmanen

 

Curated by Hilde Jørgensen and Maya Økland

 

Scenography by Silje Sandodden Kise, Hilde Jørgensen and Maya Økland

 

KNIPSU

Komediebakken 9

5010 Bergen

 

 

Interlude IV

Your  name, blue letters on paper mass of dead fibers, that can´t rise up again to trees,

hissing alongside the path we followed, uneasy shadows against the paper´s genderless yellowing. And letters carved out in bark that grows them unreadable, that wriggle and squirm and close over them like water over a frogman. A diver in the tree: towards the bottom, where the first tree ring is. And beyond that: Nothing. Seed. Nothing. An ancient forest of non-trees.

Tor Ulven

 

November 2012

We find ourselves in the Finnish town of Hämeenlinna to work with the artist-run gallery KONE. The town is small and pale, the capital of the county Häme. We are opening the exhibition The end will show what tomorrow brings that we curated for KONE´s space in the old factory that turned culture house. We are also selecting artists for a show in Bergen.

The starting point for the curatorial concept is to make an exhibition that looks to Nature in relation to what is not man-made, what exists independently from us, that were there before we were born and will be there after our time. The neutral natural phenomena. The rain, the snow,  the forest, the wind, the mountain. What is eternal and won´t let itself be affected by ups and downs, anxiety and depressions, desire and jealousy, but stands firm as bedrock.

To visit studios they drive us mile after mile through the Finnish woods. Materially wood is also used by many of the artists we visit, and it is a difference from the artscene we come from that we wish to highlight. The Finnish wood sculptures comes across as imaginative and massive. From the smallest spoon to the wildest chimera. There are no limits in shape, use or volume. This also goes for the other techniques in the exhibition such as painting, textile and installation.

With Into the Woods KNIPSU aim to challenge the usual conditions for exhibition production where the white cube is the dominant form of presenting art. As curating artists, we pursue defined boundaries and roles for art production by contributing artistically to the contextualization of the works. In collaboration with the scenographer Silje Sandodden Kise we are staging the group show within the outline of a forest. The shape of the gallery space becomes directly related to the curatorial concept. The viewer will step into a landscape. The traditional art space is transformed and now linked to the natural phenomena through our own sense organs.

 

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »