Den nordlige pragmatismens universale kapasitet

Joar Nango
13.04 – 06.05 2012
Komediebakken 9

The Northern Pragmatisms Universal Capacity

A doghouse –and an expression for social truths, cultural stereotypes, global challenges and universal problems. The same doghouse –a story of wind and weather, which particular materials are easily available, peoples way of doing things, the tissue of meaning that people associate with the need for finding a substantial basis under their feet and roofs over their heads. Simply said, a doghouse as a journey within the most essential pragmatism in lived life, but simultaneously within the most complex discursive material of vast social, political and cultural constructions. Still, only a doghouse.

Joar´s project Doghouse, one of two visual typologies that investigate self-sufficient constructions in the Northern architecture, is charged with an almost provokingly quiet presence, –both in the essential and the deconstructed. This methodology resembles one he previously used in The Indigenuity Project (in collaboration with Silje Figenschou Thorsen), whilst traveling around in the Northern areas with a camera, a notebook and a tape recorder. The method emerges as though imprinted in the work, not unlike anthropologist sketches of `the Others´ way of doing things – it is just that Joar´s motif is not `the Other´ (his own Sami background from indigenous community annuls this gaze), his subject is the improvised, nomadic and temporary architecture. To Joar there obviously also lies a philosophical question in the provisional building traditions, as an architechtonal idiom between the necessary material and immaterial needs. And with a particular interest for the marginal, is there also present a political discussion, together with an opposition here?

The magic in Joars aesthetic lies in the apparently simple way of just being there, in a natural way. “There” is equally together with Sami wives who have knitted lavvu-patterned woolen jumpers, knitting patterns and a typology of 20 lavvu constructions that compose the work Saami Shelters. The simple everyday craft contrasts the enormous architect drawn lavvu-buildings, and thus become symbols of so much else rather than the daily life they mimic.

Joar is of a generation artists with Sami background having realized there are no essentialist sizes. The art piece or “Sami” has no essence. The absence of traditions, the introduction of lifestyle, and a (chosen) freedom from tradition, represents a post-structuralist critique towards the idea of essence.

Though at the same time people´s lifeworld is complex and primordial. It answers to our basic reality, the world we live our daily lives in, the world we experience, talk about and take for granted. With this exhibition it seems difficult to ignore the feeling that there is something essential here, something that is left when else is taken away. Joar withdraws the dualism between essence and the constructed. It is not a simple position, but it offers a non-confrontational platform for points of views and dialogues anchored in both the risk-laden lifeworld as in the well known complexity.
Joar has made a third space, which houses nothing less than The Northern Pragmatisms Universal Capacity.

Thomas Kintel

The exhibition is supported by Bergen City and the Norwegian Arts CouncilJoar Nango (b.1979) is an architect with a degree from NTNU in Norway. His works explore the boundary between architecture, design and visual art. Thematically speaking, Joar Nango relates to questions of indigenous identity, often through investigating the oppositions and contradictions in contemporary architecture. Recently, he has worked on the theme The Modern Sámi Space through, amongst other things, a self-published zine series entitled Sámi Huksendáidda: the Fanzine, design project Sámi Shelters and the mixtape/clothing project Land & Language. He is also a founding member of the architecture collective FFB, which works with temporary architecture in urban contexts. At the moment he lives and works in Tromsø, Norway

Thomas Kintel (b.1975) is a freelance culture analyzer and art mediator, based in 
Bergen, Norway. Holding an MA degree in Cultural Studies, he has been writing and 
lecturing on issues concerning the Sámi art world. He is interested in borders 
surrounding and defining artistic activity, and in social and cultural
 delimitation within different communicative spaces.

NORSK

Den nordlige pragmatismens universale kapasitet

Et hundehus – og et uttrykk for sosiale sannheter, kulturelle stereotyper, globale utfordringer og universelle problemstillinger. Det samme hundehuset – en fortelling om vær og vind, hvilke materialer som er lettest tilgjengelig, folks måte å gjøre ting på, det vev av mening som folk stadig knytter rundt livet sitt i behovet for å søke å finne fast, substansiell grunn under føttene og få tak over hodet. Kort sagt, et hundehus som en reise i det mest essensielt pragmatiske i det levde liv, og samtidig i det mest komplekse diskursive materiale av enorme sosiale, politiske og kulturelle konstruksjoner. Likevel, bare et hundehus.

Joars prosjekt Doghouse, en av to billedserier eller billedtypologier han har gjort som undersøkelser av selvbyggeriet i den nordlige arkitekturen, er ladet av en nesten provoserende stille tilstedeværelse i både det essensielle og det dekonstruerte. Arbeidsmetoden er som i The indigenuity project (med Silje Figenschou Thorsen), reisende rundt i nordområdene med et kamera, en notatblokk og en båndopptaker. Metoden avtegner seg som avtrykk i verkene, nesten som en antropologs tegninger i skisseblokken av De Andres måter å gjøre ting på – bare at Joars motiv er ikke ”De Andre” (hans egen samiske bakgrunn og nettverk i urfolksverdenen annullerer det blikket), men den improviserte, nomadiske og temporære arkitekturen. For Joar ligger det åpenbart også et filosofisk konsept i de provisoriske byggeskikkene, som et arkitektonisk formspråk mellom den nødvendige materialitet og et immaterielt behov. Og med en spesielle interessen for det marginale, ligger det også her en politisk diskusjon, og en opposisjon?

Magien i Joars estetikk ligger i den tilsynelatende enkle måten å bare være der, nærmest på en selvfølgelig måte. ”Der” er like gjerne hjemme hos samekonene som har strikket lavvomønstre på gensere, som sammen med strikkemønster og en typografi over 20 kjempelavvobygg utgjør Saami Shelters. De enkle hverdagslige håndverksproduktene står i sterk kontrast til de kjempestore arkitekttegnede lavvobygningene som blir symboler på så mye annet enn akkurat den hverdagen de etterligner.

Joar er av en generasjon kunstnere med samisk bakgrunn som for lengst har innsett at det ikke kan finnes essensielle størrelser. Her har verken kunstverket eller for den del en ”same” noen essens. Fraværet av tradisjoner, innføring av livsstil, og (valg)frihet fra tradisjon, representerer en poststrukturalistisk kritikk mot essens. Men samtidig er folks livsverden sammensatt og primordial. Den svarer til den enkeltes grunnleggende virkelighet, forstått som den verden vi til daglig lever i, erfarer og snakker om og som tas for gitt. Med denne utstillingen er det vanskelig å komme unna følelsen av at det er noe essensielt her, noe som står igjen når alt annet er skrellet bort. Han unndrar seg kort og godt dualismen mellom essens og det konstruerte. Det er ingen enkel posisjon men den tilbyr en ikke-konfronterende platform for synspunkter og dialog forankret i så vel den risikofylte livsverden som i den velkjente kompleksiteten. Joar har her laget for oss et tredje rom, som ikke rommer mindre enn Den nordlige pragmatismens universale kapasitet.

Thomas Kintel

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune

Joar Nango (født i Alta, 1979) er utdannet arkitekt fra NTNU (2008) hvor han også har vært involvert i forskning på samisk arkitektur. For tiden er Nango bosatt i Tromsø hvor han blant annet jobber som redaktør og utgiver av fanzinen Sámi Huksendáidda: The Fanzine. Ut over dette arbeider Nango med ulike samarbeidsprosjekter som oppstår i møtet mellom kunst, design og arkitektur.

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »