De utvalgte

Heidi Nikolaisen
Mona Nordaas
Steingrimur Eyfjord
09.03 – 01.04 2012
Komediebakken 9

The Chosen

The starting point of Existentialism was an acknowledgment that life is meaningless, and that the individual must seek his or her own meaning. Neither nature, society or God has determined the kind of life we shall have. In «The Myth of Sisyfos», the French author Albert Camus established that salvation through religion or sense is by no means the only way to accept an unreasonable fate. Sisyfos had insulted the Gods, and the punishment he was given was to roll a boulder up a steep hill. And every time the boulder reached the top it rolled back down the hill again. However, Camus distinguishes that Sisyfos could be concieved as blessed, because he managed to create meaning in his own absurd existence.
In his labour he understands what he has to do, although the labour lacks any higher significance. Sisyfos realizes the meaninglessness of existence but accepts it´s conditions with human dignity. Camus writes that becoming aware of our useless existence enables a deeper insignificance. Human life is absurd, and the human quest for profound connotation is in vain, he states. But when we become conscious of hope being an illusion, we experience an emancipating capability which enlivens us.

The exhibition «The Chosen» mirrors today´s hunger for self-realisation and our wish to appear as unique and outstanding human beings. Many experience this as an existential driving force– to be «a chosen» gives pleasure to one´s consciousness. One is then met with expectations and progress, enjoys recognition from others and gains the possibility to realize ambitions and achieve experiences that feel heightened. When the pursuit ends with a positive result, one can at last appreciate the floodlighted moments, either they come from your closest,– or even better from the public sphere.

The exhibition consists of new works by Heidi Nikolaisen, Steingrimur Eyfjord and Mona Nordaas. Each in their own way they discuss how one´s choices influence existence´ meaningfullness. Nikolaisen deals with different religious mythologies as a base for societybuilding, identity and social constructions. The viewer is confronted with claims of doomsday as well as a searching for a new existence. Eyfjord approaches a more commercial aspect and turns his attention towards the audience. We are all a chosen one. Nordaas problematizes the consequences of being an outsider, as a result of the term «the chosen» being a justifying tool for suppression and abuse.

« The Chosen» is curated by KNIPSU og supported av Bergen City Council and The Norwegian Arts Council.

Heidi Nikolaisen (b. Bodø, 1973) works with video, text, photigraphy and installation. She has had solo shows at Nordnorsk Kunstnersenter (2011), By the Way (2006) og Galleri f15 (2003) and participated i group shows such as BGO, Bergen Kunstmuseum (2010), On articulating Works & Places, Arts in Marrakech (2009), Nordnorsken (2008), Vice Versa, Christiansands Kunstforening (2007). Nikolaisen has her educational background from Kunsthøgskolen i Bergen (2002) where she also teaches. Heidi Nikolaisen lives and works in Bergen.

Mona Nordaas (b. Bergen, 1958) works with sculpture, installation and photography. She exhibited for Haugesund Billedgalleri in 2011. Nordaas has also participated in group exhibitions at Voss Kulturhus, Gjenreisingsmuseet i Hammerfest, Stavanger Kunstforening, Hå Gamle Prestegård, Vestlandsutstillingen and Høstutstillingen. Mona Nordaas is educated at Kunstskolen i Bergen and Institutt for Kunstterapi i Gadbjerg, Denmark. She lives and works in Evanger where she runs the art– and culturevenue Evangerista.

Steingrímur Eyfjord (f. Reykjavik 1954) bor og arbeider i Dale i Sogn og Fjordane. Eyfjord arbeider med tegning, grafikk, maleri, skulptur og installasjon. Han er utdannet ved Jan van Eyck Academie (1983) og Icelandic College of Arts and Crafts (1975). Eyfjord har en omfattende utstillingsaktivitet og representerte Island på Venezia biennalen i 2007. Hans siste gruppeutstillinger i utvalg, Nordic Art Today: Conceptual Debts, Broken Dreams and New Horizons ved Loft Project ETAGI, St. Petersburg (2011), Faster and Slower Lines ved Reykjavik Kunstmuseum (2011), Vårutstillingen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum (2011), Carnegie Art Award (2004).

NORSK

De utvalgte

Eksistensialismens utgangpunkt var erkjennelsen av at livet i bunn og grunn er meningsløst, og at den enkelte må skape mening for seg selv. Verken naturen, samfunnet eller Gud har på forhånd fastsatt hva slags liv vi skal ha. Den franske forfatteren Albert Camus slo i «Myten om Sisyfos» fast at å la seg frelse enten av religionen eller fornuften slett ikke er den eneste måten å godta en absurd skjebne på. Sisyfos hadde fornærmet gudene, og som straff ble han satt til å rulle en kampestein opp en bratt bakke. Og hver gang steinen nesten kom til toppen rullet den tilbake igjen. Camus forestiller seg, at Sisyfos likevel var å betrakte som lykkelig fordi han evnet å skape en egen mening i sin absurde tilværelse. I sitt arbeid vet han alltid, hva han skal gjøre, selv om det han gjør ikke har noen høyere mening. Sisyfos innser tilværelsens meningsløshet men aksepterer dens vilkår med menneskelig verdighet. Camus skriver at når vi innser at vi like gjerne ikke trengte å eksistere, fullbyrdes den dype meningsløshet. Menneskelivet er absurd, og menneskets søken etter en dypere mening er forgjeves, sier han. Men når det går opp for oss at håpet er en illusjon, blir vi møtt med en frigjørende kraft som levendegjør mennesket.

Utstillingen “De utvalgte” speiler vår tids hunger etter selvrealisering og ønsket om å fremstå som et unikt og enestående menneske. For mange er det en eksistensiell drivkraft i å bli en utvalgt da det gir en form for lykke og glede å leve med det i ens bevissthet. Som utvalgt møter man en forventning om fremgang, nyter anerkjennelse fra andre og får en mulighet til å virkeliggjøre sine mål og oppnår opplevelser som kjennes som høydepunkter eller åpenbaringer. Når din streben ender opp med et positivt resultat vil du endelig kunne nyte dine øyeblikk i flombelysning, enten det er fra dine nærmeste eller bedre, der ute i det offentlige rom.

Utstillingen består av nye arbeider fra Heidi Nikolaisen, Steingrimur Eyfjord og Mona Nordaas. På hver sin måte diskuterer de hvordan ens valg influerer eksistensens meningsfullhet. Nikolaisen tar for seg forskjellige religioners skapelsesmyter som grunnlag for samfunnsbygging, identitet og sosiale konstruksjoner. Betrakteren konfronteres med påstander om dommedag så vel som en søken etter en ny tilværelse. Eyfjord henvender seg mot det mer kommersielle aspektet og snur oppmerksomheten mot publikum. Vi er alle en utvalgt. Nordaas problematiserer konsekvensene med utenforskap som følge av at begrepet de utvalgte også kan brukes til å rettferdiggjøre undertrykkelse og overgrep.

Utstillingen er kuratert av KNIPSU og støttet av Bergen Kommune og Norsk Kulturråd

Heidi Nikolaisen (f. Bodø 1973) arbeider med video, tekst, fotografi og installasjon. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Nordnorsk Kunstnersenter (2011), By the Way (2006) og Galleri f15 (2003) samt deltatt i gruppeutstillinger som BGO, Bergen Kunstmuseum (2010), On articulating Works & Places, Arts in Marrakech (2009), Nordnorsken (2008), Vice Versa, Christiansands Kunstforening (2007). Nikolaisen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2002) hvor hun idag også underviser. Heidi Nikolaisen bor og arbeider i Bergen.

Mona Nordaas (f. Bergen 1958) arbeider med skulptur, installasjon og fotografi. Hun har hatt separatutstilling ved Haugesund Billedgalleri (2011). Nordaas har også deltatt i utstillinger på blant annet Voss Kulturhus, Gjenreisingsmuseet i Hammerfest, Stavanger Kunstforening, Hå Gamle Prestegård, Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen. Mona Nordaas er utdannet ved Kunstskolen i Bergen og Institutt for Kunstterapi i Gadbjerg, Danmark. Hun bor og arbeider i Evanger hvor hun driver driver kunst- og kulturhuset Evangerista.

Steingrímur Eyfjord (f. Reykjavik 1954) bor og arbeider i Dale i Sogn og Fjordane. Eyfjord arbeider med tegning, grafikk, maleri, skulptur og installasjon. Han er utdannet ved Jan van Eyck Academie (1983) og Icelandic College of Arts and Crafts (1975). Eyfjord har en omfattende utstillingsaktivitet og representerte Island på Venezia biennalen i 2007. Hans siste gruppeutstillinger i utvalg, Nordic Art Today: Conceptual Debts, Broken Dreams and New Horizons ved Loft Project ETAGI, St. Petersburg (2011), Faster and Slower Lines ved Reykjavik Kunstmuseum (2011), Vårutstillingen ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum (2011), Carnegie Art Award (2004).

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »