Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

 

Ave Maria -en utstilling av Marte Gunnufsen: performance, film og installasjoner.

Frihet eller tvang, lov eller forbrytelse, utstillingen Ave Maria av Marte Gunnufsen setter fokus på en rekke dagsaktuelle spørsmål gjennom sine arbeider på KNIPSU med åpning 14. februar, eller Valentinsdag.

I det visuelle materialet ser vi en pole-danser bevege seg i sakte film. Hun råder over den pulserende stangen med muskulær presisjon og utfører øvelser formet for å behage et lystent blikk. I rommet inntil synger et kor av sexdukker med gapende munner. På veggene henger bilder av det mannlige kjønnsorgan tegnet av prostituerte på Vippetangen i Oslo.

De visuelle arbeidene fører oss inn i verdens største industri, men dette kontrasteres gjennom lydbildet. Marte Gunnufsens arbeider har en tydelig musikalsk forankring hvor lyd spiller en vesentlig rolle i samhandlingen med det visuelle. Hun er opptatt av at musikkens funksjon, både som situasjonsforsterker og selvstendig uttrykk, skal berøre og fungere som en inngangsport til det visuelle.
I denne utstillingen viser Gunnufsen arbeider med Franz Schuberts Ave Maria som musikalsk utgangspunkt. Ave Maria er i utgangspunktet en katolsk bønn rettet til Jomfru Maria. I Schuberts tilfelle tilhører den en større syklus på 7 sanger hvor den kvinnelige hovedkarakteren synger Ave Maria som en bønn om hjelp. Syklusen er basert på Sir Walter Scotts episke dikt The Lady of the Lake. I utstillingen blir vi presentert for flere versjoner av Ave Maria, men det meningsbærende elementet utfolder seg i den evigvarende bønnen som fyller rommet igjen og igjen og forsterkes gjennom repetitive elementer i det visuelle bildet.

Ved å forene religiøs dyd med seksuell tørst begir utstillingen seg inn på å nyansere bildet av brennende tematikker som hore-madonna-komplekset, feminisme og sexindustri. De tvetydige inntrykk av uskyld og begjær fører betrakteren mot et eksistensielt dilemma mellom den frie vilje, samfunnets moral og medmenneskelig ansvar.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd og Bergen kommune

Marte Gunnufsen (f.1980) innehar en MA i utøvende klaver med spesialisering i samtidsmusikk fra Griegakademiet i Bergen (2009) og er i ferd med å avslutte en BA i kunst ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Gunnufsen har tidligere stilt ut ved Bergen Kjøtt, Extrapool i Nederland, Galleria KONE i Finland, Vestfold Kunstsenter, Sørlandsutstillingen, Hovefestivalen og Høstutstillingen. Hun har også bidratt som utøver i en rekke kunstsammenhenger og på scenen for samtidsmusikk ved steder som Astrup Fearnley Museet (med Tori Wrånes), Bislett stadion (kuratert av Anna Daniell og Sverre Strandberg) og Ultimafestivalen. Hun har tidligere i sine kunstprosjekter samarbeidet med blant annet black metal vocalisten Kristian Espedal (Gaahl), komponist Jan Erik Mikalsen og skuespillerne Rita Lindanger og Ronny Patrick Jacobsen. Marte Gunnufsen bor og arbeider i Oslo.

ENGLISH

Ave Maria -an exhibition by Marte Gunnufsen

Freedom or oppression, law or offence, the exhibition Ave Maria by Marte Gunnufsen addresses a number of topical issues at KNIPSU when opening February 14th, or Valentine’s Day.

In the visual material we see a pole dancer move in slow motion. She masters the pulsating rod with muscular precision, and perform exercises designed to please a leer. In the next room a choir of sex dolls are singing with gaping mouths. The walls are hung with pictures of male genitalia drawed by prostitutes at Vippetangen in Oslo.
The visual material takes us into the world’s largest industry, but is contrasted through the soundscape. Marte Gunnufsen´s art has a distinct musical foundation where sound plays an important role when interacting with the visual presentation. Her approach to music is that it should affect and function as an entry to the visual, both as an autonomous expression and as means to reinforce the situation.
In this exhibition Gunnufsen is working with Franz Schubert’s Ave Maria as a musical starting point. Ave Maria is a Catholic prayer addressed to the Virgin Mary. In Schubert’s case it is part of the greater cycle of seven songs where the female main character sings Ave Maria as a plea for help. The cycle is based on Sir Walter Scott’s epic poem The Lady of the Lake. The exhibition presents several versions of Ave Maria, but the meaningful element unfolds in the perpetual prayer that fills the room, again and again, and is reinforced through the repetitive elements in the visual image.

Through the juxtaposition of religious virtue with sexual thirst the exhibition makes an attempt to offer a nuanced picture of burning subject matters such as the madonna-whore complex, feminism and the sex industry. The ambiguous impressions of innocence and desire lead the viewer towards an existential dilemma between the freedom to choose, morals of society and fellow human responsibility.

The exhibition is supported by Bergen City and the Norwegian Arts Council

Marte Gunnufsen (b.1980) holds an MA in Music Performance specializing in contemporary music from the Grieg Academy in Bergen (2009), and is currently completing a BA in art at the Bergen Academy of Art and Design in Bergen. Gunnufsen has previously exhibited at Bergen Kjøtt, Extrapool in the Netherlands, Galleria KONE in Finland, Vestfold Art Centre, Sørlandsutstillingen, Hove Festivalen and Høstutstillingen. She has also contributed as a performer in a number of art contexts and on stage in the contemporary music scene at places like; the Astrup Fearnley Museum (with Tori Wrånes), Bislett Stadium (curated by Anna Daniell and Sverre Strandberg) and Ultima Festivalen. She has previously in her art projects collaborated with black metal vocalist Kristian Espedal (Gaahl), composer Jan Erik Mikalsen and actors Rita Lindanger and Ron Patrick Jacobsen. Marte Gunnufsen lives and works in Oslo.

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »