Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Fødsel

en utstilling av Ane Lan

Åpent torsdag – søndag 14 – 18

28. mars – 27. april

KNIPSU

Komediebakken 9, Bergen

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Julia Kristeva argumenterer i Stabat Mater (1977) for en ny diskurs rundt maternitet som setter seg inn i, utforsker og utdyper moderlige erfaringer og funksjoner fristilt fra de tradisjonelle forestillinger basert på uoppnåelige religiøse idealer eller biologiske fakta.

Materniteten bør ikke være redusert til mor, feminin eller kvinne, sier Kristeva, og ved å definere rollen som mor til en ren funksjon, der man ansvarliggjøres gjennom handling, åpner Kristeva opp for en forståelse for at alle kan oppfylle den moderlige rolle.

I utstillingen Fødsel tar en mannlig kunstner Kristeva på ordet og lar sitt kunstneralias Ane Lan innta rollen som opphavsperson og beskytter for et barn. Gjennom video, tegninger, fotografi, lukt, lydinstallasjon og performance prøver kunstneren ut fremtidens forståelser for kjønn og reproduksjon. Ane Lan trosser biologien og vår kultur og gir seg hen til lengselen og erfaringen av å føde et barn.

I videoen My Baby blir dette muliggjort med moderne teknologi og surrogati. På et laboratorium synger Ane Lan som sykepleier en kjærlighetssang til det barnet han er i ferd med å frembringe. Videoarbeidet fornemmer konturene av den irreversible utviklingen av genmanipulasjon og artifisielle befruktningsmåter som omgår etablerte naturlover.

Videoinstallasjonen Birth viser Ane Lan som fødende mor alene i et sykehusværelse. Parallelt vises en identisk fødselssituasjon med en “ekte” kvinne. Her blir Ane Lan hentet inn av vår kulturelle motstand til å gi slipp på etablerte sannheter. Begge videoene er iscenesatt men bare den ene er realistisk.

På veggen ser man syv tegninger av spedbarn. De bærer navnet fra hver sin av de 7 kirkefedre som introduserte Jomfru Maria, jomfrufødselen og spedbarnet som et viktig element i den kristne teologi. Ifølge Kristeva er sammenstillingen av Jomfru Maria med mor, kvinne og feminin som underkategorier en idealisering så etablert i vår kultur at den opptrer i samfunnet som et evigvarende dogme som brukes til å kontrollere kvinners tilværelse.

Utstillingen varsler om en forestående omveltning når den fjerntliggende vitenskapen rundt reproduksjon får et gjennombrudd som sprenger barrierene for vår eksistens, samtidig som den kan leses som et aktivistisk innspill for en kjønnsløs rett til rollen som omsorgsperson.

På åpningen blir det 1 til 1 performance med tittel Den skjulte mor.


Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Fond for lyd og bilde, Vederlagsfondet, Bergen kommune og BEK

Ane Lan (f.1972) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo 2002 og arbeider innenfor feltet kunst, performance, musikk og eksperimentell film/video. Han har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger ved institusjoner som The Whitney Museum of American Art, NYC, Artes, Sao Paulo, Den 51. Venezia Biennialen og den 10. Istanbul Biennalen. Ane Lan har også deltatt i film- og videokunstfestivaler nasjonalt og internasjonalt som Filmfestivalen i Rotterdam og Filmfestivalen i Moskva. I Norge har han holdt separatutstillinger ved Fotogalleriet i Oslo, Galleri F15 i Moss og Henie Onstad Kunstsenter i Oslo. Han har også stilt ut i en rekke gruppeutstillinger nasjonalt og internasjonalt ved institusjoner som KODE, Sørlandets Kunstmuseum, Sztuki Museum i Polen og Museet for samtidskunst Rosario i Argentina. Ane Lan bor og arbeider i Oslo.

 

BIRTH   -an exhibition by Ane Lan

Julia Kristeva argues in Stabat Mater (1977) for a new discourse around Maternity that expands, investigates, and familiarize itself with the notion of maternal experiences and functions regardless of traditional beliefs based on religious ideals or biological facts.

Maternity should not be limited to the terms mother, feminine or woman, says Kristeva, and introduce a definition of the mother as a pure function, where one is held accountable through action. By this Kristeva opens up for an understanding that everyone can fulfill the maternal role.

In the exhibition Birth a male artist takes Kristeva´s word for it and let his artistic alias Ane Lan assume the role of creator and protector of a child. Through video, drawings, photography, odour, sound installation and performance the artist tries out future perceptions of gender and reproduction. Ane Lan defies biology and our culture to indulge himself into the desire and the experience of giving birth to a child.

In the video My Baby this is made possible through modern technology and surrogacy. In a laboratory Ane Lan is dressed as nurse and sings a love song to the child he is about to conceive. The art work senses the outline of an irreversible development of genetic engineering and artificial insemination methods that circumvent established laws of Nature.

The video installation Birth consists of two syncronized projections. One shows Ane Lan giving birth alone in a hospital room. The other one displays a birth with a “real” woman with nurses and doctors present. The solitude of Ane Lan suggest that he is being caught up by our cultural resistance to let go of established truths. Both videos are staged, yet only one is perceived as realistic.

On the wall hangs drawings of infants. They carry the name of each of the seven Church Fathers who introduced Virgin Mary, the virgin birth, and the infant as an important element in Christian theology. According to Kristeva the consolidation of Virgin Mary with Mother, Woman, Feminine as subcategories, is an idealization so deeply established in our culture that it occurs in society as a perpetual dogma used to control women’s lives.

The exhibition alerts impending upheavals when the distant Science of reproduction achieves a breakthrough that shakes the foundations of our existence, while it also can be read as a stance for all genders right to the role of caregiver.

At the opening there will be a one-to-one performance entitled The Hidden Mother.


 The exhibition is supported by the Norwegian Arts Council, Fund for sound and imagery, Bergen City, Billedkunstnernes Vederlagsfond and BEK

Ane Lan (b.1972) is educated at the Art Academy in Oslo (2002) and works within the fields of art, performance, music and experimental film/video. He has participated in numerous International exhibitions at institutions such as The Whitney Museum of American Art, NYC, Artes, Sao Paulo, The 51st Venice Biennial and the 10th Istanbul Biennial. Ane Lan has also participated in film and video festivals nationally and internationally such as the Rotterdam Film Festival and the International Film Festival in Moscow. In Norway he has held solo shows at the Fotogalleriet in Oslo, Galleri F15 in Moss and Henie Onstad Art Centre in Oslo. He has exhibited in numerous group exhibitions nationally and internationally at institutions such as KODE, Sørlandets Art Museum, Sztuki Museum in Poland, and the Museum of Contemporary Art Rosario in Argentina. Ane Lan lives and works in Oslo.

True Will

skjermbilde-2016-10-27-kl-14-29-11

Melanie Bonajo
Hannaleena Heiska
Kamilla Langeland
Josefine Lyche
Kimmo Kumela
Kasper Muttonen

Kuratert av Hilde Jørgensen

11.11-11.12 2016

UOY

Details »

Progress vs. Regress

14859805_1412022568812389_1352542464127943502_o

Melanie Bonajo
08.11.2016
CineArt

Details »

POLITICAL PROPAGANDA

500dpi

Oksana Shalygina
Siri Borgé
Petr Pavlensky
Tania Bruguera
Anton Nikolaev
Natali Cohen Vaxberg
16.12.2015
Landmark / Bergen Kunsthall

Details »

Forside 4 2015 enkel

Fett
Zoukak
Maya Zbib
Chrystele Khodr
Francesca Borri
Dona Timani
Liwaa Yazji
Etel Adnan
10.12 2015
Kunsthall Stavanger

Details »

KNIPSU & THE SYRIAN CULTURAL CARAVAN

karavaneweb

Mohamad al Roumi
Dona Timani
Amanda Abi Khalil
Mey Sefan
Tammam Azzam
Nayssam Jalal
Khaled al Jaramani
Mohanad al Jaramani
Meyar al Roumi
Walid el Masri
Walaa Dakak
Shada Safadi
Andrea Lange
Omar Nicolas
Amélie Duhamel
Emad Mustafa
Ahmad Kaddour
Akram Al Halabi
Ali Kaaf
Ammar Abd Rabbo
Assem Al Bacha
Bahram Hajou
Dino Ahmad Ali
Firas Jabakhanji
Iman Hasbani
Jaber Al Azmeh
Kjetil Selvik
Khaled Al Khani
Khaled Takreti
Khouloud Al Zghayare
Monif Ajaj
Mohamad Omran
Muzaffar Salman
Yaser Safi
Amjad Wardeh
Eyas al Mokdad
29.05 – 31.05 2015
Festplassen & Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

05håkonholmolsen

Marte Hodne Haugen
Julie Lillelien Porter
Rasmus Andreas Hungnes
Håkon Holm-Olsen
Pål Misje
Torgrim Sund
Hilde Jørgensen
Maya Økland
14.03 2015
Kreuzberg Pavillon

Details »

1529780_743660532350164_5475029602069354884_o

Vapen och Dramatik
Mariken Halle
Ronja Svenning Berge
Clara Bodén
04.12 2014
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

The Wearable Art Show

wear

Kreuzberg Pavillon
Kiyoshi Yamamoto
Clemens Wilhelm
Ernst Dan Widh
Anna Törrönen
Achim Stiermann
Mariann Steiro
Tonje Høydahl Sorli
Simon Skuteli
Mari Sivertsen Norddahl
Oliver Roura
Mr. Peluche
Anne Marte Overaa
Arne Skaug Olsen
Maarja Nuurk
Olof Nimar
Paula Muhr
Eva Ljosvoll
Malin Lennström-Örtwall
Rasmus Hungnes featuring Ellen Ringstad
Azusa Kuno
Kathrin Köster
Nina Hannah Kornatz
Kveta Kazmukova
Sarah Hillebrecht
Kari Anne Helleberg
Bahri Johna Hansen
Jonathan Jung / Michel Wagenschütz
Hilde Frantzen
Benedikt Dichgans
Eleanor Clare
Wera Buck
Thomas Behling
23.08.2014
Komediebakken 9

Details »

Die Schwelle

schwelle

Ytter + KNIPSU;
Anngjerd Rustand
Anne Marthe Dyvi
Hilde Jørgensen
Julie Lillelien Porter
Maya Økland
28.06 – 29.06 2014
Galerie Toolbox, Berlin

Details »

Producing novel forms, alienating familiar ones: Affinities between experimental aesthetics and art production

Talk by Winfried Menninghaus

22.05 2014
Komediebakken 9

Details »

The Pleasure of Negative Emotions

pleasure

Mattias Härenstam
Jessie Kleemann
Iben Mondrup
Paula Muhr
Perttu Saksa
21.05 – 15.06 2014
Komediebakken 9

Details »

Emotional Exposures, Or: When Art Met Science at the Gallery

Essay by Mira Shah and Christine A. Knoop

 

Details »

Anonymous Nationalist

petrpress

Petr Pavlensky
25.04 – 11.05 2014
Museum of Contemporary Art Krakow, Poland

Details »

Birth

ANELANKNIPSUweb

Ane Lan
28.03 – 27.04 2014
Komediebakken 9

Details »

Ave Maria

StillKNIPS1

Marte Gunnufsen
14.02 – 09.03 2014
Komediebakken 9

Details »

Prøverommet

proverom

27.01.2014
Komediebakken 9

Details »

Final-ILove-Smallweb

Mathijs van Geest
Bjørn Mortensen
Jake Davidson
Christopher Holloran
Nina Barnett
Robyn Nesbitt
Ming-Hwa Yeh
Apichaya Wanthiang
23.01 – 26.01 2014
Komediebakken 9

Details »

Into the Woods

jussiweb

Edwina Goldstone
Jussi Goman
Maija Helasvuo
Antti Oikarinen
Pilvi Ojala
Anneli Sipiläinen
Anssi Taulu
Veijo Ulmanen
15.11 – 08.12 2013
Komediebakken 9

Details »

KUNSTEN Å ÅPNE DØRER

doorw

Nora C Nerdrum
Hilde Herming
Dag Solhjell
Karin Hindsbo
Sigrun Åsebø
Annette Kierulf
Knut Jøsok
16.11.2013
Stiftelsen 3,14, Bergen

Details »

plakaten

Wiam Alaridi
Susanne Christensen
Benedicte Clementsen & Jennifer Johansson
Föreningen JA!
Frans Jacobi
Kwestan Jamal
Mor & Jerry
Olga Jitlina
Taisiya Krougovykh
Anna Kubista Löfman, Sigrid Fivelstad, Madeleine Hofsøy & Tova Fransson
Charlotte Myrbråten
Petr Pavlensky
Hilde Sofie Pettersen
Anna Prikhodko
Ekaterina Sharova
Leo Shumba, Sara Kollstrøm & Numi Thorvarsson
Ksenia Sorokina
Sound of Sotra
Annika Ström
Tanja Thorjussen
Synnøve G Wetten
09.09.2013
Fensalen/BIKS, Kong Oscarsgate 15, Bergen

Details »

gf_illegal

Gallery FIST
03.09 2013
Landmark/Bergen Kunsthall, Bergen

Details »

MBOS 660x480_220 dpi

Chto Delat?
Keti Chukhrov
Francis Hunger
31.08 – 27.10 2013
Komediebakken 9

Details »

100 år med stemmerett – så hvorfor holder kunstnerne kjeft?

anelan

Ane Lan
Grethe Melby
Samir M´kadmi
Wencke Mühleisen
Kjetil Røed
Vibeke Tandberg
15.06 2013
Litteraturhuset, Bergen

Details »

powerplakat2

Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Gitte Sætre
Erik Bromö
Benedicte Leinan Clementsen
Gabriel Edvinsson
Sigrid Fivelstad
Tova Fransson
Gabriella Forzelius
Lina Grenaker
Sara Kollstrøm Heilevang
Madeleine Hofsøy
Frida McIntosh
Jennifer Johansson
Maria Jonsson
Henrik Koppen
Anne Larsen
Anna Kubista Löfman
Thea Meinert
Ina Rebecka Porselius
Leo Shumba
Numi Thorvarsson
Tord Torp
22.05 – 23.06 2013
Komediebakken 9

Details »

Terskelen

ytter2

Ytter/KNIPSU
10.05 – 02.06 2013
BOA, Oslo

Details »

KNIPSU Presenterer:

rattbild

Kunstnergruppen FRAKSJON
11.05 – 15.05 2013
Komediebakken 9

Details »

advantages

Guerrilla Girls
10.04 2013
Landmark/Bergen Kunsthall

Details »

POWER TO CHANGE! Strategies in Feminist and Human Rights Activism

gulabi

Helga Nyman
Joanna Rytel
Arne Skaug Olsen
Afrah Nasser
Steven Dixon
09.04 2013
Bergen Offentlige Bibliotek

Details »

Deelstaat=

deelstaat

Jonas Ib Jensen
Hilde Jørgensen
Marte Gunnufsen
Johannes Langkamp
Martijn Moedars
Jasmin Moeller
Maya Økland
18.03 – 31.03 2013
Extrapool, Nijmegen

Details »

Tales from the womb

TF Skolekorps(1)

Textfukkers
08.03 – 24.03 2013
Komediebakken 9

Details »